Deze website zal per 1 september 2018 niet meer bereikbaar zijn

Scan Sys realiseert koppeling voor factuurautomatisering in GroenVision

Scan Sys heeft in samenwerking met INFOGROEN een standaardkoppeling ontwikkeld tussen de Scan Sys ImageCapture software en de software GroenVision. De nieuwe koppeling maakt het mogelijk om inkomende facturen geautomatiseerd te verwerken in GroenVision. GroenVision is branche specifieke software voor hoveniers en groenvoorzieners.

Hoe het werkt

De gescande en digitaal aangeleverde facturen worden uitgelezen op de meest belangrijke gegevens zoals factuurdatum, -nummer, factuurbedrag en overige relevante gegevens. ImageCapture maakt met behulp van de beschikbare gegevens uit GroenVision een geautomatiseerd boekingsvoorstel aan dat, na akkoordbevinding, direct in GroenVision wordt geboekt. Doordat de ImageCapture software volledig integreert met GroenVision zijn de boekingsgegevens direct opvraagbaar vanuit GroenVision.

De verwachting is dat de standaardkoppeling tussen ImageCapture en GroenVision in de toekomst verder wordt uitgebreid met het koppelen van het digitale document als bijlage aan de boeking in GroenVision en het verwerken van overige documentstromen zoals werkbonnen, project documentatie en orderdocumenten.

 Meer informatie over de koppeling met GroenVision?

Neem vrijblijvend contact met Scan Sys op, ze informeren u graag!

Bron: Scan Sys

 


Gerelateerd


Er kunnen nu even geen reacties worden geplaatst.