Deze website zal per 1 september 2018 niet meer bereikbaar zijn

UBL Validatietool beschikbaar via de UBL Ketentest website

Voor iedereen die UBL facturen wil versturen, ontvangen of verwerken en deze XML bestanden wil valideren is er vanaf nu een gratis UBL validatietool beschikbaar. Denk daarbij aan leveranciers van boekhoudsoftware, e-factureren dienstverleners, grote bedrijven en MKB-ers.

De UBL validatietool is dankzij deze samenwerking met SimplerInvoicing beschikbaar op de website van de UBL Ketentest. De tool laat binnen enkele seconden weten of een factuur in UBL-formaat voldoet aan de specificaties en daarmee om aangeboden te worden aan andere partijen die e-facturen in UBL willen uitwisselen, zoals de deelnemers van UBL Ketentest.

Wat de UBL Validatietool doet

De validatietool maakt het mogelijk om de UBL-facturen automatisch te laten testen (valideren) op het juiste gebruik van de aanwezige XML-labels en syntax (notatiewijze) van de factuurelementen. Denk daarbij aan de notatiewijze van een factuurdatum of van een bedrag.

De validatietool controleert daarnaast ook of de noodzakelijke elementen aanwezig zijn om de factuur in de boekhouding te kunnen verwerken. Het gaat dan om elementen als de leveranciersnaam, het factuurnummer, eventuele btw en het factuurbedrag.

Het gebruik van de validatietool is gratis en onderdeel van de uitgebreidere UBL Ketentest. Meer over UBL validatie en de validatietool in het bijzonder is na te lezen binnen het onderdeel UBL validatie van de UBL Ketentest.

Over de UBL Ketentest

De UBL Ketentest is ontstaan op initiatief van GBNED met als doel om ervoor te zorgen dat zoveel mogelijk leveranciers van boekhoudpakketten, accountants en administratiekantoren het voor bedrijven en overheden mogelijk maken om een elektronische factuur (e-factuur) in de syntax UBL (Universal Business Language) te kunnen verzenden en ontvangen én dat dit gemakkelijk, laagdrempelig en kosteloos kan.

Visie UBL Ketentest
In de visie van de UBL Ketentest bestaat e-factureren in het MKB uiteindelijk uit niets meer dan het –standaard- aanvinken van de optie ‘UBL formaat’ in de verzendvoorkeuren (naast het PDf formaat), dat bedrijven zonder problemen deze UBL facturen kunnen versturen en dat de bedrijven deze UBL facturen WILLEN ontvangen, bijvoorbeeld omdat deze facturen meteen als boekingsvoorstel in het boekhoudpakket kunnen komen te staan.

Missie van de UBL Ketentest
De missie van de UBL Ketentest in 2015 en 2016 is om ervoor te zorgen dat leveranciers van boekhoudpakketten, accountants en administratiekantoren het voor bedrijven en overheden mogelijk maken om UBL te kunnen verzenden en ontvangen EN dat dit gemakkelijk, laagdrempelig en kosteloos kan. En daarvoor moet de UBL Ketentest op haar beurt de leveranciers van boekhoudpakketten, accountants en administratiekantoren kosteloos, praktisch en effectief faciliteren om UBL input en output te implementeren.

De uiteindelijke missie van de UBL Ketentest is dat UBL ook daadwerkelijk gebruikt wordt (“vinkje aan”) door bedrijven en overheden, dat het mede een enabler is geweest voor massale adoptie van e-factureren in 2020: “E-factureren, zo simpel kan het zijn”.

Softwareleveranciers kunnen via de UBL Ketentest gecoördineerd elkaars UBL-facturen inlezen en testen of deze goed verwerkt worden in hun (boekhoud)software. Asperion, Exact Software, MUIS Software, Reeleezee, UNIT4 en VISMA participeerden de afgelopen maanden in een pilot. Inmiddels staat het aantal aanmeldingen op meer dan 60.

 


Gerelateerd


Er kunnen nu even geen reacties worden geplaatst.