Deze website zal per 1 september 2018 niet meer bereikbaar zijn

Softwareleveranciers sluiten het net rond elektronisch factureren in UBL formaat

Sinds begin dit jaar ondersteunen steeds meer softwareleveranciers van boekhoudsoftware het versturen van facturen in UBL formaat. Bovendien laten ze ook toetsen of hun UBL output kan worden ingelezen bij andere pakketten. Dit laatste wordt gefaciliteerd door de UBL Ketentest, waarbij na een eerste controle, de leveranciers elkaar helpen door de UBL bestanden in te lezen en feedback te geven. Zo wordt gegarandeerd dat het besparingspotentieel van UBL e-factureren daadwerkelijk wordt benut.

Aansluitend op de eerder verschenen ‘Gids boekhoudsoftware 2015’*, heeft de UBL Ketentest op verzoek van VNO-NCW en EZ een aanvullende uitvraag gedaan onder de leveranciers van MKB boekhoudsoftware, over de ondersteuning van UBL. 35 leveranciers van MKB boekhoudsoftware hebben meegewerkt aan deze uitvraag.

Uit de uitvraag komen de volgende conclusies naar voren:

  • Belangrijke leveranciers van boekhoudsoftware ondersteunen aantoonbaar UBL e-facturen, zoals ook uit de ‘Gids boekhoudsoftware 2015’ blijkt.
  • De leveranciers die UBL e-facturatie aanbieden, bedienen zo’n 80% van de markt.
  • UBL functionaliteit is meestal ‘standaard’ aanwezig: er hoeft niet extra voor betaald te worden om er gebruik van te kunnen maken.
  • Volgens de leveranciers is bij het gebruik van UBL in het algemeen dan ook geen sprake van extra implementatiekosten.
  • Nog eens vijf leveranciers zijn bezig UBL functionaliteit op te nemen in hun boekhoudsoftware.
  • Nog eens tien leveranciers, die (nog) geen actieve deelnemer zijn van de UBL Ketentest, hebben hun interesse getoond in UBL e-facturatie

Leveranciers van MKB boekhoudsoftware die succesvol hebben deelgenomen aan de UBL Ketentest zijn onder meer: Accept Development, AFAS Software, Asperion, Cash Software, eBoekhouden, Exact Software, Informer Software, MINOX Software, MUIS Software, Reeleezee, SnelStart, UNIT4, Visma (AccountView), Wings Software en YUKI. Ook leveranciers van andere software nemen deel aan de UBL Ketentest, zo blijkt uit het recente overzicht van actieve deelnemers. De UBL Ketentest heeft eind september 2015 50 deelnemers.

Hieruit wordt geconcludeerd dat leverancier van boekhoudsoftware het samen mogelijk maken om hun klanten UBL e-facturen naar elkaar te laten sturen. Op die wijze sluiten boekhoudpakketten het net rond elektronisch factureren in UBL formaat.

Friso de Jong, voorzitter van Platform E-factureren en mede-projectleider van de UBL Ketentest: “Het versturen van een factuur in UBL-formaat is nu net zo eenvoudig als de huidige PDF-factuur. In de praktijk is dan meestal sprake van zowel een UBL factuur om te verwerken in de boekhouding als een PDF factuur om aan de gebruiker te tonen. Zo vormt UBL+PDF voor nu een ideale combinatie.

Nu steeds meer boekhoudpakketten elektronisch factureren via UBL ondersteunen, maken steeds meer bedrijven hier gebruik van. Enorme besparingen voor generieke factuurprocessen liggen daarmee voor het oprapen. Het is tijd dat UBL e-factureren massaal wordt omarmd.

Get Started Guide
Speciaal voor softwareleveranciers die UBL mogelijk willen maken in hun software is er een ‘Get started’ onderdeel opgenomen op www.ublketentest.nl met uitleg, documentatie en voorbeeldfacturen in UBL. Ook wordt vanuit de UBL Ketentest ondersteuning geleverd bij het testen en onderling uitwisselen van UBL-facturen.

* Binnenkort verschijnt een update van de Gids Boekhoudsoftware 2015. Softwareleveranciers die daarin als ‘UBL Ready’ vermeld willen worden, kunnen nog contact opnemen met Gerard Bottemanne.

Over de UBL Ketentest
De UBL Ketentest is een project dat op initiatief van GBNED, samen met Platform E-factureren, wordt uitgevoerd met steun van het Ministerie van Economische Zaken en andere stakeholders.

De missie van de UBL Ketentest in 2015 en 2016 is om ervoor te zorgen dat leveranciers van boekhoudpakketten, accountants en administratiekantoren het voor bedrijven en overheden mogelijk maken om UBL te kunnen verzenden en ontvangen en dat dit gemakkelijk, laagdrempelig en kosteloos kan. De techniek is gereed en via diverse praktijkdemonstraties is aangetoond hoe simpel e-factureren via UBL kan zijn en welke enorme besparingen het oplevert.


Gerelateerd


Er kunnen nu even geen reacties worden geplaatst.