Deze website zal per 1 september 2018 niet meer bereikbaar zijn

Kan een koppeling tussen UBL en RGS automatisch boeken van inkomende facturen bevorderen?

Elektronisch factureren op basis van UBL neemt een grote vlucht. Het maakt het mogelijk dat facturen na ontvangst snel, gemakkelijk en automatisch kunnen worden ingelezen en verwerkt in een financieel of ERP pakket. Maar kan het misschien nog efficiënter?

Het antwoord daarop is ja. Door gebruik te maken van het Referentie grootboekschema (RGS). Het RGS is ontwikkeld in een samenwerking tussen een groot aantal partijen, zoals de Belastingdienst, KVK, Noab, SRA, NBA, Exact, Afas, Unit4, Twinfield, CBS, Deloitte, et cetera.

Het RGS omvat een omvangrijk uniform (grootboek)rekeningschema dat als belangrijkste functie heeft rapportages vanuit de boekhouding te vereenvoudigen. Dit laatste wordt in de praktijk bereikt door enerzijds bestaande (grootboek)rekeningschema’s te koppelen aan RGS. En anderzijds door rapportages (zoals vanuit SBR) te ontlenen aan RGS. Maar RGS kan bijvoorbeeld ook ingezet worden bij elektronisch factureren om factuurregels op de juiste rekening(en) te boeken.

UBL-RGS pilot

Het doel van deze pilot is om te bekijken of -in essentie- UBL gekoppeld kan worden aan RGS én of daarmee een efficiënte oplossing bereikt kan worden om een automatische journaalpost tot stand te brengen? Om antwoord te krijgen op deze vragen is augustus 2015 het initiatief “UBL-RGS pilot” gestart vanuit de UBL Ketentest. En natuurlijk zijn er -als je dat wilt- allerlei beren op de weg te vinden en  natuurlijk zijn er allerlei uitzonderingen te bedenken. Maar dat zal de volgende stap zijn.

De uitvoering van een UBL-RGS pilot kent concreet de volgende doelen:

  1. Aantonen dat RGS-codering opgenomen kan worden binnen UBL bij het aanmaken van UBL-facturen;
  2. Aantonen dat inkoopfacturen in UBL automatisch geboekt kunnen worden op basis van RGS-codering;
  3. Nagaan of bovenstaande efficiënt genoeg is om in de praktijk breed te omarmen en verder uit te werken;
  4. Nagaan welke aandachtspunten aan de orde zijn bij een koppeling tussen UBL en RGS; zowel voor leveranciers van softwaresystemen als voor de gebruikers daarvan.

Het 1e (tussen)resultaat van de UBL-RGS pilot wordt in eerste instantie mondeling toegelicht tijdens het ICT Accountancy jaarcongres op 11 november 2015.  Bij een positief 1e resultaat wordt dan tevens een demo verzorgd van het resultaat van de UBL-RGS pilot.

Hierna wordt gepeild of het zinvol is en of er voldoende belangstelling is (onder zowel softwarleveranciers als accountants- en administratiekantoren) om de UBL-RGS pilot verder uit te werken.

Documentatie

Er is onderliggende documentatie beschikbaar van deze UBL-RGS pilot, te weten:

  • Voorstel en beschrijving UBL-RGS pilot
    Met onder andere boekingsvoorbeelden en aandachtspunten.
  • Factuurvoorbeeld UBL-RGS pilot UBL-factuur en PDF-factuur.
    Met in de UBL-factuur een RGS-boekingscode per factuurregel. Zo kan getest worden of en hoe deze factuur ingelezen en verwerkt kan worden als inkomende factuur.

Meedoen? Stuur een mailtje naar gerard@gbned.nl

Bron


Gerelateerd


Er kunnen nu even geen reacties worden geplaatst.