Deze website zal per 1 september 2018 niet meer bereikbaar zijn

Factuurformat UBL2.1is nu een ISO-standaard

Universal Business Language (UBL) is al ruim tien jaar beschikbaar als format voor elektronisch factureren. De bedoeling is dat e-factureren steeds meer in UBL (eventueel eerst/in combinatie met PDF). Steeds meer overheden, leveranciers van boekhoud- en andere standaardsoftwaresystemen ondersteunen UBL. En daarbij is UBL 2.1 internationaal omarmd en officieel aangenomen als internationale ISO/IEC standaard. Een flinke steun in de rug voor UBL e-factureren!

Elektronisch factureren krijgt steeds meer de overhand. De overheid en de Belastingdienst stimuleren elektronisch factureren op allerlei manieren. Ook de Europese Commissie wil e-factureren in 2018 invoeren met behulp van een richtlijn. Deze nog te maken digitale standaard heeft zowel betrekking op het format als de factuurindeling. Eén zo’n format is UBL. UBL is ontwikkeld binnen OASIS, een consortium dat wereldwijde standaarden ontwikkelt. OASIS heeft UBL (versie 2.1) onlangs de officiële status van ISO/IEC standaard toegekend. Deze internationale normen zijn ontwikkeld om de grote hoeveelheid specifiek landelijke normen terug te dringen en wereldwijde uniformiteit te scheppen.

Factureren in UBL-formaat heeft veel voordelen

Het voordeel van het sturen van facturen in UBL-formaat is dat het heel duidelijk is welke factuurvelden aangeleverd worden en wat de inhoud en betekenis van deze velden zijn. Zo is bijvoorbeeld altijd duidelijk in welk veld het klantnummer staat, in welk veld het factuurbedrag moet komen en in welk veld de in rekening gebrachte BTW moet staan. Op basis hiervan wordt dan een boekingsvoorstel gedaan. Dankzij het gebruik van een UBL-format, dat nu dus de ISO/IEC standaardstatus heeft gekregen en daarmee ook internationaal het standaardformat is, kunnen facturen probleemloos en efficiënter uitgewisseld worden. Daarmee bespaart uw organisatie kosten. De oude pdf-factuur blijft van waarde naast een UBL-factuur, omdat het een leesbaar boekingsdocument is voor administrateurs of geldt als fiscaal bewijs. In de praktijk wordt daarom vaak een factuurset uitgewisseld, bestaande uit een factuur in UBL-formaat en een factuur in pdf-formaat.

Oorspronkelijk hier gepubliceerd


Gerelateerd


Er kunnen nu even geen reacties worden geplaatst.