Deze website zal per 1 september 2018 niet meer bereikbaar zijn

Onderzoek: zoektocht naar e-factureren afgelopen jaren fors gegroeid!

Platform E-factureren, het grootste samenwerkingsplatform in de Benelux op het gebied van elektronisch factureren en factuurverwerking- heeft haar tweejaarlijkse onderzoek naar de zoekbehoefte naar e-factureren afgerond. Uit onderzoek van meer dan 100 miljoen zoekopdrachten blijkt onder andere dat de behoefte naar e-factureren en daaraan verbonden termen opnieuw is gegroeid.

Friso de Jong, oprichter van Platform E-factureren:
“We wilden een antwoord krijgen op de vraag “hoe kijkt het Nederlands publiek aan tegen e-factureren?” En in plaats van de zoveelste theoretische bureaustudie af te leveren, wilden wij over zoveel mogelijk praktijkgegevens beschikken. Dankzij Google en Twitter konden we meer dan 100 miljoen zoekopdracht verdeeld over 130 zoektermen uit de periode 2011 tot en met april 2016 met elkaar vergelijken en bepalen hoe men op Internet e-factureren benadert.

Onderzoeksresultaten

Het onderzoek heeft een enorme hoeveelheid gegevens opgeleverd, waaruit veel interessante conclusies te trekken zijn voor onder andere beleidsmakers en marketing managers. Een aantal hoofdlijnen:

  1. Uit de gegevens blijkt onder meer dat de zoekbehoefte in de periode 2011 tot en met april 2016 jaarlijks met bijna 6% is gestegen.
  2. Ook blijkt dat men geen onderscheid maakt tussen de term ‘elektronisch factureren’ en ‘digitaal factureren’.
  3. Sterker nog, de zoekbehoefte naar termen rond ‘digitaal factureren’ opnieuw is gestegen ten opzichte van termen gerelateerd aan ‘elektronisch factureren’. Dit in tegenstelling tot sommige beleidsmakers en dienstverleners die van mening zijn dat een dergelijk onderscheid van belang is. Het internetpubliek ziet dat klaarblijkelijk niet zo en ervaart een dergelijke onderscheid als verwarrend. Dat belemmert de adoptie van e-factureren.
  4. Uit het onderzoek kom ook naar voren dat men meer behoefte heeft aan PDF en Online facturen dan in facturen in bijvoorbeeld XML en UBL. Dat blijkt ook uit een grotere trendrapportage gemeten over 15 jaar, waaruit blijkt dat de zoekbehoefte naar PDF exponentieel is gegroeid, terwijl XML nauwelijks een groei laat zien. Gelukkig is de conversie van PDF naar bijvoorbeeld UBL tegenwoordig een peulenschil.
  5. Uit het onderzoek blijkt verder dat de factuur steeds meer als een ‘enabler’ wordt beschouwd, als onderdeel van een groter proces. Denk daarbij aan purchase-to-pay, order-to-cash en supply chain finance. Dat blijkt uit het feit dat de zoekbehoefte naar deze termen duidelijk is gegroeid.
  6. Het UBL formaat, als opvolger van PDF, voor een efficiëntere verwerking van e-facturen neemt rap in belangstelling toe. Dat geldt ook tools om PDF facturen te kunnen omzetten naar UBL.

Rapport

Het rapport bestaat uit een analyse en 5 bijlagen in Excel. De bijlagen laten zien hoe de 130 zoektermen gebruikt zijn in drie verschillende perioden:

  1. De periode van maart 2015 tot en met april 2016 (12 maanden)
  2. De periode van maart 2014 – april 2016 (24 maanden)
  3. De periode van 2011 tot en met april 2016 (+48 maanden)

Per periode wordt aangegeven wat welke zoektermen zijn gedaald en gestegen. En per periode wordt aangeven wat de grootste stijgers en dalers zijn geweest in procentueel en absoluut opzicht.

Het rapport is beschikbaar tegen een investering van €500, exclusief BTW. Een samenvatting van het onderzoek wordt op verzoek toegezonden. Deelnemers van Platform E-factureren ontvangen het volledige rapport kosteloos.


Gerelateerd


Er kunnen nu even geen reacties worden geplaatst.