Deze website zal per 1 september 2018 niet meer bereikbaar zijn

BREAKING: Vanaf 1 januari 2017 verplicht UBL e-factureren naar de Rijksoverheid

17 Jun 2016  |  Compliance, Overheid, UBL, Uitgelicht

Het is zover. Vanaf 1 januari 2017 moeten alle leveranciers aan de Rijksoverheid (zo’n 86 entiteiten) bij nieuwe inkoopovereenkomsten hun facturen elektronisch indienen in een ander formaat dan plat PDF. Minister Kamp kondigt deze datum mede aan namens minister Blok voor Wonen en Rijksdienst. Hij doet dat in de Voorjaarsrapportage Regeldruk aan de Tweede Kamer.

Bij het bepalen van deze datum is overleg geweest met diverse partijen: VNO-NCW/MKB NL, Bouwend Nederland, Nederland ICT, TLN, ZZP Nederland, SRA, ABU/SETU geweest. Niet genoemd en wel relevant geweest voor de ondersteuning aan de betrokken partijen om tot een akkoord te komen zijn Softwarepakketten.nl, Platform E-factureren, UBL Ketentest en SimplerInvoicing.

Rijksoverheden

Deze contractuele verplichting loopt vooruit op een wettelijke verplichting die uit een Europese richtlijn voortvloeit. Daarin staat dat per eind 2018 het verplicht wordt om de rijksoverheden te beleveren met e-factureren in een geavanceerder formaat dan ‘plat’ PDF.

De gedachte om de verplichting al vanaf 1 januari 2017 in nieuwe inkoopovereenkomsten te plaatsen, is:

  1. dat de Rijksoverheid daarmee een voortrekkersrol vervult om zo UBL/XML e-factureren in Nederland beter op de kaart te zetten
  2. te zorgen dat bedrijven en medeoverheden versneld op e-factureren overgaan. Want ook gemeenten, provincies en waterschappen zullen volgen met het implementeren van de voorzieningen om e-facturen te kunnen ontvangen.

E-facturen aan Rijksoverheden en Rijksdiensten zullen als volgt moeten worden aangeleverd:

  • vanuit de eigen (boekhoud)software van bedrijven via Simplerinvoicing. Dat is het netwerk van ERP/ accounting pakketten en e-facturatie dienstverleners. Via dit netwerk wordt het voor bedrijven mogelijk om elektronische facturen te versturen vanuit eigen software, die direct in de financiële administratie van de ontvangende overheidsorganisatie kan worden ingelezen.
  • via een e-factuuraansluiting op Digipoort*, de centrale ICT infrastructuur van de (Rijks)overheid waar berichtenverkeer wordt afgehandeld. Een eigen aansluiting op Digipoort is vooral voor bedrijven die veel facturen aan de (Rijks)overheid sturen. Digipoort controleert of de e-factuur betrouwbaar, leesbaar en verwerkbaar is en zorgt ervoor dat ze snel bij de juiste overheidsorganisatie terechtkomt.
    * De belangrijkste boekhoudpakketten hebben al een koppeling met Digipoort, maar Logius heeft aangegeven dat dat koppelvlak niet gebruikt mag worden om e-facturen bij Digipoort aan te leveren….
  • via het leverancierskanaal van de Rijksoverheid: papierloosfactureren.nl. Bedrijven en (hun contactpersonen bij) de Rijksdienst zullen daarover 1 op 1 contact moeten leggen en specifieke afspraken maken om aan te kunnen sluiten.

Gemeenten, provincies en waterschappen

Voor medeoverheden (provincies, waterschappen, gemeenten) en andere aanbestedende diensten geldt een heel ander regiem. Hoe daar e-facturen kunnen worden gestuurd, is afhankelijk van hoe deze overheidsorganisaties zelf hun voorzieningen inrichten. Dat kan via SimplerInvoicing, dat kan via een directe koppeling met Digipoort. Maar ook een e-mail met XML bijlage kan door medeoverheden als e-factuur ontvangen worden.

Voor ondersteuning bij de implementatie van e-factureren bij medeoverheden is een programmabureau e-factureren ingericht bij PIANOo.

 


Gerelateerd


3 reacties


  1. Het portaal papierloosfactureren.nl is zeker geen onderdeel van de Rijksoverheid. De Rijksoverheid heeft wel een leveranciersportaal. Zie Logius.nl voor aansluiten. Maar die heeft niets te maken met het hierboven genoemde portaal

  2. De link naar http://www.simplerinvoicing.org/nl/ werkt niet. Iets te simpel gedacht waarschijnlijk?

  3. Je bedoelt dat de link niet werkt? We hebben het aangepast!