Deze website zal per 1 september 2018 niet meer bereikbaar zijn

Terugblik bijeenkomst Kennisplatform Administratieve Software: B2G en B2B e-factureren

20 Sep 2016  |  E-factureren, Evenement, Overheid, UBL

Het “Kennisplatform Administratieve Software” is een initiatief van Onderzoeksbureau GBNED en ECP. Het Kennisplatform organiseert enkele keren per jaar bijeenkomsten, gericht op kennisoverdracht aan leveranciers van standaard administratieve software en andere geïnteresseerden.

Op 14 september 2016 stond de bijeenkomst volledig in het teken van: verplicht elektronisch factureren en de Rijksoverheid, de Europese ontwikkeling rondom e-facturere en de UBL Ketentest.

B2G (Business to Government)
In een recent bericht is aangekondigd dat de Rijksoverheid per 1 januari 2017 overstapt op e-factureren. Bij factureren aan de Overheid zijn meerdere organisaties en initiatieven betrokken. Zonder limitatief te zijn worden genoemd: Logius, Pianoo, Simpler Invoicing, KING, Economische Zaken en Binnenlandse Zaken. Allen met als uiteindelijke doel het proces van elektronisch factureren B2G zo effectief en efficiënt mogelijk te laten verlopen.

Tijdens deze bijeenkomst is aan betrokken organisaties een podium geboden om toelichting te geven op hun betrokkenheid bij elektronisch factureren B2G.

B2B (Business to Business)
In de praktijk wordt elektronisch factureren steeds meer toegepast op basis van de berichtenstandaard UBL. Tegelijkertijd komen er ook steeds meer vragen uit de praktijk over bepaalde factuurscenario’s (Creditnota, Proforma factuur, BTW-verlegd, Export, Vrijgesteld van BTW, Margeregling, Betalingskorting, Kredietbeperking, Tarieven inclusief BTW, RGS-code, G-Rekening, Vreemde valuta, Detailhandel met inruil, etc.). Extra afspraken blijken vereist om al deze scenario’s vlekkeloos te kunnen verwerken bij elektronisch factureren.

Vanuit Onderzoeksbureau GBNED is het initiatief “UBL Factuurscenario’s” gestart. Dit initiatief beoogt voor facturering, in Nederland geldende, factuurscenario’s in kaart te brengen en aan te geven hoe deze scenario’s vervolgens in UBL opgenomen worden.

Tijdens deze bijeenkomst is het resultaat van het initiatief “UBL Factuurscenario’s” nader toegelicht.

eVerbinding
Tot slot was er een hands-on sessie met praktische informatie over het e-facturatienetwerk (SImplerInvoicing) en de API (vanut eVerbinding) om daarop aan te sluiten vanuit (boekhoud)software.

Programma en beschikbare presentaties

Roadmap initiatieven en interoperabiliteit B2G
Presentatie van Rogier de Boer, Ministerie van Economische Zaken.

Europese semantische norm, TC434
Presentatie van Fred van Blommestein, Flowcanto, lid SMeF-stuurgroep en lead-editor TC 434.

eProcurement Rijksoverheid
Presentatie Erwin Wulterkens, BZK.

eFactureren B2G, Gevolgen voor Digipoort na vaststelling EU-norm
Presentatie Humphrey Revius, Logius.

Simplerinvoicing (B2B en B2G)
Presentatie door Jaap Jan Nienhuis, SIDN.

UBL Ketentest en factuurscenario’s
Door Gerard Bottemanne, GBNED, zie www.ublketentest.nl.


Gerelateerd


Er kunnen nu even geen reacties worden geplaatst.