Deze website zal per 1 september 2018 niet meer bereikbaar zijn

Automatisering van administratieve processen in het MKB

02 Feb 2017  |  Factuurverwerking

Organisaties in het MKB kampen vaak met vraagstukken die gerelateerd zijn aan hun bedrijfsgrootte en de markt waarin zij bewegen. Met name voor deze ondernemersgroep bestaat de noodzaak om administratieve processen te automatiseren. Enerzijds om met beperkte (personele) middelen groei te kunnen blijven realiseren en anderzijds omdat interne kosten omlaag moeten. Automatisering is voor deze doelgroep hét toverwoord!

Daarnaast wijst recent onderzoek van de Aberdeen Group uit dat 41% van de small business ondernemingen de administratieve processen wil automatiseren om additionele kosten zoals incasso te voorkomen en 51% van de ondervraagden uit ditzelfde onderzoek geeft aan te automatiseren om centralisatie van de administratie te realiseren.

Factuurverwerking is een voorbeeld van een proces dat zich uitstekend leent voor deze vorm van automatisering waarbij data opgehaald en weggeschreven wordt naar de achterliggende kernapplicatie.

Lees er hier meer over


Gerelateerd


Er kunnen nu even geen reacties worden geplaatst.