Bedrijven nemen versneld afscheid van handmatige P2P-processen [Download]

Canon Europe heeft in een nieuw onderzoek bekendgemaakt dat slechts drie procent van de bedrijven in West-Europa gelooft dat handmatige Purchase-to-Pay (P2P)-processen in de toekomst blijven bestaan. Zo valt in dit artikel te lezen. Het onderzoek laat daarmee verschuiving naar volledig digitale P2P-omgevingen zien.

De bevindingen staan in The Future of Purchase to Pay (P2P) 2016, een Canon-trendrapport. Gevraagd werd aan financieel directeuren en inkoopmanagers hoe zij de ontwikkeling van P2P in de komende jaren zien.

De meeste ondernemingen gaven aan nog geen volledige controle te hebben over de uitgaven die via PO’s (Purchase Orders) plaatsvinden en de helft zegt dat zij minder dan 50 procent van hun uitgaven onder controle heeft. Er is een bijna unanieme verwachting dat het P2P-proces in de toekomst geautomatiseerd wordt en meer dan de helft van alle Europese bedrijven heeft al een eerste stap gezet in die richting.

Focus op kosten en productiviteit

Het rapport laat zien dat met de voortdurende focus op kosten en productiviteit, bedrijven gemotiveerd lijken om te onderzoeken hoe P2P-technologie hen kan helpen.

  • 50 procent van de financiële beslissers is van mening dat de productiviteit op hun afdeling onder het gemiddelde ligt;
  • 42 procent van de inkoopmanagers inschat dat hun afdeling onder het gewenste productiviteitsniveau functioneert.
  • De trend richting verdergaande automatisering van financiële processen toont geen tekenen van vertraging: 23 procent van de Europese besluitvormers zegt dat hun bedrijf de komende twee jaar een volledige transformatie naar P2P bereikt.
  • Tien procent van de bedrijven in Europa laat weten dat al een volledige digitale transformatie naar P2P is afgerond. Het lijkt erop dat organisaties de deels handmatige of niet aaneengesloten benadering van het P2P-proces geheel of gedeeltelijk als oorzaak aanwijzen voor de huidige situatie.

Meer grip op P2P

Fabrizio Falzarano, European Team Leader voor Information Management Solutions bij Canon Europe, zegt: “In deze uitdagende markt geven Europese bedrijven duidelijk aan dat zij beter grip op P2P willen krijgen. Ze willen op de meest effectieve en efficiënte wijze goederen en diensten aanschaffen en ervoor betalen. Efficiëntie en productiviteit vormen de sleutel tot succesvol ondernemen en technologie wordt beschouwd als het meest geschikte middel om op deze gebieden verbetering te realiseren. Voor advies over en de aanschaf van P2P-technologie, zoeken bedrijven de steun van ervaren partners. Canon heeft de expertise en een breed portfolio aan producten en diensten, inclusief P2P-, factuurverwerkings- en factuurgeneratieoplossingen, waarmee zij al veel organisaties heeft geholpen aansprekende resultaten te bereiken.”

Partnerkeuze

“De keuze van een partner voor P2P is erg belangrijk. Uit het onderzoek blijkt dat  Europese bedrijven rechtstreeks willen samenwerken met leveranciers van P2P-technologie,” zegt Pete Loughlin, Managing Director bij P2P-adviesbureau Purchasing Insight. “Er is binnen het P2P-spectrum een opmerkelijk sterk sentiment richting samenwerking met één leverancier in plaats van shoppen bij verschillende leveranciers naar deeloplossingen. De mogelijkheid samen te werken met één partner zorgt voor betrouwbare end-to-end P2P-oplossingen die, ongeacht de leveringsvorm (bijv. on-premise of cloud), cruciaal zijn voor de succesvolle transformatie naar een excellente P2P-organisatie.”

Het volledige rapport is hier op te vragen.

Bron

 


Gerelateerd


Er kunnen nu even geen reacties worden geplaatst.