Deze website zal per 1 september 2018 niet meer bereikbaar zijn

Gemeente Amsterdam gaat UBL e-factureren via SimplerInvoicing aanbesteden

23 Feb 2017  |  Adoptie, E-factureren, Overheid

Via TenderNed kwam de aankondiging van de Gemeente Amsterdam om een SimplerInvoicing FULL participant te selecteren om de komende 4 jaar via SimplerInvoicing.

Gemeente AmsterdamDe gemeente Amsterdam heeft ervaren dat de aansluiting van individuele leveranciers op e-facturatie een hoge beheerlast kent gezien de afstemming over de uitgebreide OHNL-berichtformaten van Digipoort. Tevens hebben in de afgelopen jaren amper méér leveranciers een aansluiting op Digipoort gerealiseerd. De gemeente Amsterdam had in aanvang een hoge ambitie met betrekking tot e-facturatie (90% e-factuurvolume in 2020), maar met het tempo waarin leveranciers aangesloten konden worden, bleek deze ambitie niet haalbaar.

De Rijksoverheid had in aanvang Digipoort als standaard voor e-facturatie voor ogen, inmiddels is dit niet langer het geval. Bij monde van het Ministerie van Economische Zaken wordt inmiddels SimplerInvoicing als e-facturatiestandaard aanbevolen.

De gemeente Amsterdam wil aansluiten bij Simplerinvoicing en dit als 3e transportkanaal realiseren om meer leveranciers aan te laten sluiten op e-facturatie. De ambitie qua e-factuurvolume blijft hoog, maar de verwachting is wel getemperd; de gemeente Amsterdam hoopt 80% e-factuurvolume te bereiken in 2022. Op een nader te bepalen tijdstip wil de gemeente Amsterdam de huidige transportkanalen beëindigen.

Met deze Aanbesteding wil de Gemeente een ‘SimplerInvoicing FULL participant’ selecteren voor de volgende diensten:

  • Koppeling: verzenden van e-facturen die door leveranciers zijn aangeboden via het SI-netwerk, door Inschrijver aan de Gemeente in UBL (en bijbehorend: actief aansluiten van Leveranciers van de Gemeente op het SI-netwerk);
    .
  • Applicatie: door Inschrijver aanbieden van een e-facturatieportaal aan leveranciers van de Gemeente die niet willen of kunnen aansluiten op het SI-netwerk, en het verzenden van e-facturen die daaruit voortkomen UBL.
    .
  • In tweede instantie, op een nader te bepalen moment gezien de organisatorische impact voor de gemeente Amsterdam, kan de Gemeente aan de Contractant vragen om door leveranciers verstuurde pdf-facturen eveneens als UBL e-factuur te sturen aan de Gemeente.

Bron


Gerelateerd


Er kunnen nu even geen reacties worden geplaatst.