Deze website zal per 1 september 2018 niet meer bereikbaar zijn

De nieuwe EU-norm voor e-factureren komt er aan! Wat betekent dat voor u?

Richtlijn 2014/55/EU schrijft voor aan alle aanbestedende diensten in Europa dat ze vanaf eind 2018 e-facturen moeten kunnen ontvangen, die geavanceerder zijn dan PDF.

Daarom is opdracht gegeven om te komen tot een Europese standaard voor e-factureren, de EN 16931. De standaard is zo goed als gereed en er zijn twee voorkeursformaten aangewezen: UBL en UN/CEFACT.

De factuurstandaard gaat medio dit jaar worden gepubliceerd en moet vervolgens door alle Europese overheden geïmplementeerd gaan worden, waarbij het  de basis moet vormen voor alle e-facturen naar overheden. De wens bestaat dat het ook de basis wordt voor e-factureren tussen bedrijven onderling. [Maar als daarbij teveel nadruk wordt gelegd op de afleverkanalen, zou dat wel eens lastig kunnen worden, red]

Om alle partijen die met de nieuwe norm te maken krijgen tijdig te informeren worden twee gratis informatiebijeenkomsten georganiseerd.

  1. op 17 mei is er een bijeenkomst voor de verzenders en ontvangers van elektronische facturen (bedrijven, overheden, aanbestedende diensten).
  2. op 23 mei is er een specifieke bijeenkomst voor de administratieve softwareleveranciers en e-facturatie dienstverleners.

De volgende punten zullen in ieder geval door inhoudelijk deskundigen behandeld worden :

  • Korte inleiding: naar elektronisch factureren in 2020
  • Wat gaat de impact van de nieuwe kernfactuur op uw bedrijf of organisatie zijn?
  • Wat moet u doen wanneer de norm niet voldoet en u een uitbreiding op de kernfactuur wilt?
  • Wat is de impact van de syntaxen UBL en UN/CEFACT op uw bedrijf of organisatie?
  • Hoe zet u uw bestaande aflevermogelijkheden zo goed mogelijk in, zoals e-mailen vanuit uw boekhoudpakket, FTP, EDI, BSP en PEPPOL ?
  • Hoe migreert u naar de uitwisseling van kernfacturen?
  • Wat gaat de Rijksoverheid doen om zo snel mogelijk naast UBL-OHNL ook EN 16931-1 te ondersteunen.

De sessies zijn interactief:  er is voldoende gelegenheid om vragen te stellen aan deskundigen. Ook zijn er ter inspiratie ‘use cases’ en ‘best practices’.

De bijeenkomsten beginnen om 13:30 uur en eindigen rond 16:45 uur op Kasteel Groeneveld te Baarn. Aansluitend vindt er een netwerkborrel plaats.

Heeft u interesse om aan een of meerdere sessies deel te nemen? Stuur uw aanmelding dan uiterlijk 17 april 2017 naar tosca.bouma@nen.nl ! U ontvangt dan een bevestiging van uw deelname en een meer gedetailleerde agenda.


Gerelateerd


Er kunnen nu even geen reacties worden geplaatst.