Deze website zal per 1 september 2018 niet meer bereikbaar zijn

Standaard voor Europese kern e-factuur goedgekeurd, inclusief 4 grote adoptiedrempels

De Europese Commissie is verheugd om mee te kunnen delen dat er een stemming heeft plaatsgevonden over de nieuwe Europese standaard voor een basis e-factuur die moeten worden verstuurd aan overheden in het kader van opdrachtsopdrachten, conform Richtlijn 2014/55/EU. De Europese Commissie heeft de wens geuit dat deze nieuwe aanvullende e-factuurstandaard ook gebruikt zou gaan worden tussen bedrijven onderling.

Voor het opstellen van deze nieuwe standaard heeft de Europese Commissie een opdracht gegeven aan het European Committee for Standardisation (CEN). De betreffende commissie, Technical Committee 434, heeft de afgelopen maanden ambitieus toegewerkt naar norm voor elektronisch factureren, de EN 16931, zoals in Richtlijn 2014/55/EU is gevraagd.

CEN heeft laten weten dat het voorstel van TC434 omtrent het factuurmodel en de syntaxen unanieme goedkeuring heeft gekregen. En dan ziet het lijstje er als volgt uit:

 • EN 16931-1  – Core semantic data (invoice) model
  Unaniem goedgekeurd met 25 stemmen voor en nul stemmen tegen
  .
 • EN 16931-2 –  List of syntaxes
  Unaniem goedgekeurd met 24 stemmen voor en nul stemmen tegen
  .
 • Onderdelen waar nog over gestemd moet worden
  – CEN/TS 16931-3    Syntax bindings
  – CEN/TS 16931-4    Guidelines  at transmission level
  – CEN/TS 16931-5    Extension methodology
  – CEN/TS 16931-6    Test methodology and test results

De documenten zullen dit voorjaar worden gepubliceerd door CEN en vervolgens conform Richtlijn 2014/55/EU geïmplementeerd moeten gaan worden nadat referentie ernaar is gemaakt in het Publicatieblad van de Europese Commissie. De Richtlijn schrijft voor dat in ieder geval alle aanbestedende diensten in de EU met deze nieuwe norm en bijbehorende syntaxen moeten gaan werken vanaf eind 2018.

Vier grote adoptiedrempels

“De keuzes van vandaag, vormen de problemen van morgen.” Want, tegelijk met de nieuwe standaard, is er nu al een aantal drempels zichtbaar dat de massale adoptie van deze nieuwe standaard kan gaan belemmeren.

1
Het intellectueel eigendom van het werk door CEN ligt bij CEN.
Dat heeft als mogelijke consequentie dat niet alle documenten rondom deze standaardisatie kosteloos beschikbaar zijn. Dat hebben we eerder gezien bij ‘e-invoicing deliverables’ vanuit CEN. In dit geval is het cruciaal dat alle documenten kosteloos beschikbaar komen, anders komt de implementatie in gevaar.
2
De uitzonderingen op basis van de ‘Core Invoice Usage Specification’.
Op dit moment is het voorzien dat nationale extensies op basis van de EN16931 e-facturatiestandaard niet juridisch bindend zullen zijn. Maar dan kom de
CIUS, de Core Invoice Usage Specification om de hoek kijken. Experts en deelnemers aan TC434 verwachten dat “through CIUS restrictions will unfortunately proliferate due to too open ended norm.” Dat levert weer extra complexiteit en onzekerheid op. En was het niet juist dat wat de Europese standaard moest opheffen?
3
99% van de bedrijfsbevolking bestaat uit MKB-ers, waarvan het grootste deel ZZP-ers.
MKB-ers en ZZP-ers zijn standaardisatie no-no’s. Het boeit hen niet welke bit welke byte bijt. Zij vertrouwen op hun administratieve software om facturen in op te stellen en te werken.. En gebruiken e-mail om PDF (en ook UBL) e-facturen uit te wisselen. Je moet van goeden huize komen wil je dat veranderen. Als de administratieve software niet wordt ondersteund om de nieuwe standaard in te bouwen, dan zal dat een negatieve impact hebben op de adoptie.
4
Extra complexiteit in het landschap der standaarden.
De Europese Unie voegt een extra e-facturatiestandaard, met twee syntaxen (UBL en UN/CEFACT CII) toe aan het bestaande landschap van standaarden. En ookal is het de bedoeling van een standaard om complexiteit en onzekerheid te verminderen, dat lukt voorlopig alleen in het B2G segment. Waarom? Omdat de standaard in dat deel verplicht zal worden. Maar in het business to business segment wordt de nieuwe standaard niet verplicht gesteld. Daar blijven andere –contractuele- verplichtingen rondom standaarden gewoon bestaan. Kortom, de administratieve lasten nemen toe. Niet af.

En misschien bevat het citaat hieronder van de Europese Commissie een kern van waarheid,

“E-invoicing reduces costs for economic operators and the environmental impact of paper-based invoices. The creation of a European standard for e-invoicing in public procurement prevents the continued proliferation of e-invoicing standards and syntaxes coexisting in the Member States, which leads to increased complexity in term of cross-border interoperability.”

 


Gerelateerd


Er kunnen nu even geen reacties worden geplaatst.