Gids boekhoudsoftware 2017: steeds meer robotic accounting op basis van UBL

Tijdens het samenstellen van de ‘Gids boekhoudsoftware 2017’ heeft onderzoeksbureau GBNED in kaart gebracht in hoeverre ‘robotic accounting’ wordt ondersteund in de verschillende softwarepakketten.

Onder de term robotic accounting valt onder meer elektronisch factureren op basis van UBL en in combinatie met machine learning, elektronische rekeningafschriften automatisch boeken (reconciliatie) en elektronische BTW-aangifte. Robotic accounting ontzorgt de ondernemer bij het doen van zijn of haar administratie

Maar ook functionaliteit om de jaarrekening direct vanuit boekhoudsoftware aan te maken, deze via elektronische weg direct te deponeren bij de Kamer van Koophandel, en de mogelijkheid om boekingsbonnen te scannen via een smartphone behoren tot de categorie van software die volgens GBNED “de ondernemer echt ont-zorgt” en die daadwerkelijk een besparking oplevert in de administratiekosten van de ondernemer.

Gericht op de doelgroep ZZP en klein mkb telt de Gids boekhoudsoftware 41 online pakketten.

  • 29 pakketten ondersteunen UBL voor uitgaande facturen;
  • 26 pakketten bieden een app om boekingsbonnen te scannen via een smartphone;
  • 24 pakketten ondersteunen UBL voor inkomende factuurverwerking;
  • 24 pakketten ondersteunen de elektronische BTW-aangifte;
  • 21 pakketten ondersteunen de elektronische ICP-opgave;
  • 7 pakketten ondersteunen het aanmaken en elektronisch deponeren van de jaarrekening;

Gerard Bottemanne van GBNED:
“Als conclusie van af te leiden dat UBL voor uitgaande facturen het meest ondersteund wordt als het gaat om Robotic accounting en daarentegen het aanmaken en elektronisch deponeren van de jaarrekening (voor klein mkb) nog nauwelijks voet aan de grond heeft gekregen. En ondanks het feit dat elektronische BTW-aangifte al ruim tien jaar mogelijk is gemaakt vanuit de Belastingdienst biedt ruim 40 procent van de online boekhoudpakketten deze faciliteit vandaag de dag nog niet aan hun gebruikers”.

De complete “Gids boekhoudsoftware 2017” is gratis op te vragen via: www.gidsboekhoudsoftware.nl.


Gerelateerd


Er kunnen nu even geen reacties worden geplaatst.