Deze website zal per 1 september 2018 niet meer bereikbaar zijn

Overheid ontmoedigt gebruik Digipoort, DigiD en de Berichtenbox

03 Oct 2017  |  Digitalisering, Overheid, Uitgelicht

Logius beheert een aantal diensten rond de Generieke Digitale Infrastructuur, waaronder DigiD, Mijn overheid Berichtenbox en Digipoort. De Ministerraad heeft al in februari 2017 besloten dat vanaf 1 januari 2018 deze drie voorzieningen op basis van het profijtbeginsel worden doorbelast aan afnemers.

Dat betekent dus dat de regering vindt dat de afnemers profijt hebben van DigiD, Digipoort en de Mijn overheid Berichtenbox. Dat is nogal kort door de bocht, omdat sommige afnemers (vooral mede overheden) geen keuze hebben dan om een of meerdere van deze diensten af te nemen. Met andere woorden: “We dwingen je om er gebruik van te maken en omdat je er dan wat ons betreft profijt van hebt, moet je ons er ook voor betalen.” Ik heb wel eens gelezen dat in andere landen voor dat soort praktijken leden van bekende families zijn opgepakt.

VNG laat weten tegen dit principe van doorbelasting te hebben geprotesteerd. Dat heeft er niet toe geleid dat dit besluit werd ingetrokken. Het heeft er wel toe geleid dat waar de gemeenten eerst aangeslagen zouden worden voor een bedrag rond € 20 miljoen, dit is gedecimeerd naar €2 miljoen.

Hoe dan? Onder druk van de VNG is in de zomer nog een onderzoek geweest naar een tariefstructuur die de kosten van DigiD en de Mijn overheid Berichtenbox op een redelijke manier aan afnemers doorbelast: de gebruiker betaald. Het ziet er naar uit dat deze tariefstructuur zal worden aangenomen; nadeel is wel dat andere partijen dan meer moeten betalen. (Dat deze structuur niet alleen meteen is gehanteerd, is überhaupt al verwonderlijk en geeft te denken hoe men heeft nagedacht over de tariefstelling.)

Dat het niet bij plannen blijft, blijkt wel uit de volgende opmerking van de VNG: “De voorbereidingen voor het factureringsproces gaan echter gewoon door. Binnenkort wordt u (of bent u) benaderd door Logius met het verzoek om contactgegevens te actualiseren. Logius doet dit om eind oktober de juiste personen bij organisaties te kunnen informeren over de doorbelasting, het (facturatie)proces en de nieuwe aansluitvoorwaarden. Eind oktober krijgt u vervolgens van Logius een verzoek om een prognose af te geven van het aantal berichten Mijn overheid Berichtenbox en het aantal bevragingen DigiD. Logius doet hiervoor een voorzet die is gebaseerd op uw daadwerkelijke bij hen bekende afname DigiD en MOBB.

Daaraan voegt de VNG toe: “In een eerder nieuwsbericht gaven we aan behoedzaam te zijn bij het verdere gebruik van DigiD en MOBB.’We gaven dit advies tegen de achtergrond van de oorspronkelijke voorstellen rond de tariefstructuur, die voor gemeenten belemmerend werkte.”

Maar ook met de huidige structuur VNG zwakt ze haar advies wel iets af, maar trekt het niet in: “Met de huidige voorstellen bestaat er nog steeds een financiële drempel; [..] Mogelijk dat uw gemeente de plannen op deze nieuwe structuur kan aanpassen.” Met andere woorden: beperk het gebruik en ga eens kijken of er geen alternatieven zijn (XS2A anyone?).

Los van de vraag of het proportioneel is om het profijtbeginsel hierop los te laten, zou je, als je het profijtbeginsel er toch bij de haren bij moet slepen, nog kunnen afvragen wie er het meeste profijt heeft van deze diensten. Misschien is dat B.V. Nederland in haar geheel wel. En zou er gewoon met gesloten beurzen moeten worden gewerkt. Stel je voor: de burger betaalt belasting om deze diensten te ontwikkelen en in stand te houden. Vervolgens krijgen de burgers weer de rekening gepresenteerd omdat mede-overheden en andere afnemers moeten betalen voor DigiD, Digipoort en de Mijn overheid Berichtenbox. Voelt bijna als een verkapte belasting in tijden van begrotingsoverschot.

copyright afbeelding: spuds@work

 

 

 

 


Gerelateerd


Er kunnen nu even geen reacties worden geplaatst.