Deze website zal per 1 september 2018 niet meer bereikbaar zijn

E-factureren gemeenten verplicht per april 2019

Op 17 oktober 2017 is het Publicatieblad van de Europese Unie verschenen (NL / ENG). Op pagina 21 staat dan toch eindelijk het:

“UITVOERINGSBESLUIT (EU) 2017/1870 VAN DE COMMISSIE van 16 oktober 2017 betreffende de bekendmaking van de referentie van de Europese norm voor elektronische facturering en de lijst van syntaxen overeenkomstig Richtlijn 2014/55/EU van het Europees Parlement en de Raad”

Daarmee is de Europese Norm 16931 officieel gepubliceerd en zijn de implementatietermijnen officieel gaan lopen. De overheid heeft nu de norm is bepaald nog 18 maanden om aan de verplichting te voldoen.

Dat betekent dat uiterlijk 17 april 2019 de mede overheden ook e-facturen moeten kunnen ontvangen.

Dat betekent NIET dat leveranciers op grond van dit Besluit verplicht zijn om e-facturen in UBL aan te leveren. Dat zal contractueel moeten worden geregeld. Bijvoorbeeld in de ARVODI voorwaarden. De verplichting tot e-factureren geldt OOK NIET voor opdrachten die onder de drempelbedragen voor de aanbestedingswet vallen: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/dossier/34780/kst-34780-3?resultIndex=4&sorttype=1&sortorder=4  (zoeken op het woord: “drempel”)


Gerelateerd


Er kunnen nu even geen reacties worden geplaatst.