Deze website zal per 1 september 2018 niet meer bereikbaar zijn

Onderzoek toont aan: Adoptie e-factureren heeft kantelpunt bereikt.

05 Nov 2017  |  Adoptie, Digitalisering, E-factureren

In het Nederlandse bedrijfsleven is al meer dan de helft van de bedrijfs- en factuurprocessen gedigitaliseerd. Vooral bij mkb-ondernemingen mag de waarde van digitalisering nog verder worden benadrukt. Dit blijkt uit een onderzoek dat gedaan is door Kantar TNS in opdracht van Visma Software.

Uit het onderzoek van begin 2017 komt naar voren dat:

  • 76% van de grootzakelijke markt de facturen digitaal verwerkt
  • bijna 50% van het MKB de facturen digitaal verwerkt (of laat verwerken)
  • 60% van de grootzakelijke markt verstuurt de facturen digitaal
  • 53% van het MKB verstuurt de facturen digitaal

Drempels bij de grootzakelijke markt zijn onder meer de kosten en de koppelingsmogelijkheden met een bestaand Enterprise resource planning (Erp)-systeem. Als redenen om nog niet over te stappen op elektronisch factureren geven MKB-ers aan dat het management terughoudend is, hun systemen niet geschikt zijn of dat klanten er nog niet klaar voor zijn.

De uitkomsten van het onderzoek bevestigen eens te meer dan in Nederland de doelstelling gerealiseerd is om e-factureren de dominante factor van factureren te maken. Nederland volgt daarmee in de voetsporen van België.

 

 


Gerelateerd


Er kunnen nu even geen reacties worden geplaatst.