Deze website zal per 1 september 2018 niet meer bereikbaar zijn

Moneybird koppelt met Simplerinvoicing via Tradeinterop

Moneybird is een van de grotere, zo niet de grootste aanbieder, van online facturen en boekhouden. Moneybird is sinds kort op Simplerinvoicing aangesloten via het ‘Access Point as a Service’ platform van Tradeinterop. Door deze koppeling kunnen gebruikers van Moneybird direct vanuit Moneybird e-factureren via het Simplerinvoicing/PEPPOL netwerk naar andere partijen in dat netwerk sturen.

Steeds meer organisaties (waaronder de Rijksoverheid) vragen om het aanleveren van UBL e-facturen via het Simplerinvoicing c.q. het PEPPOL netwerk. Moneybird wil dit graag op eenvoudige wijze mogelijk maken voor haar gebruikers. In eerste instantie was Moneybird ook als een van de founding partners aangesloten op SimplerInvoicing maar heeft besloten zich vooral richten op haar corebusiness.

Deze afwegingen hebben er voor Moneybird toe geleid om de PEPPOL connectiviteit uit te besteden, door gebruik te maken van het ‘Access Point as a Service’ platform van Tradeinterop. Hierdoor hoeft Moneybird zich niet bezig te houden met de implementatie van beveiligde protocollen zoals AS2 en AS4.

Joost Diepenmaat, co-founder van Moneybird:
“In de afgelopen maanden hebben we intensief met tradeinterop samengewerkt om ons platform naadloos te integreren met het tradeinterop platform. Onze gebruikers merken er niets van, want ze hoeven geen extra software te installeren of ingewikkelde koppelingen te configureren. Simplerinvoicing/PEPPOL is er als extra verzendoptie bijgekomen. Daarnaast kan elke Moneybird gebruiker nu automatisch elektronische facturen ontvangen via Simplerinvoicing.”

Henk van Koeverden, directeur van Tradeinterop:
“Wij speelden al langer met de gedachte om leveranciers van financiële software hierin volledig te ontzorgen, zonder dat de eindgebruiker zich bezig hoeft te houden met de daarvoor benodigde techniek. Door de integratie op platform niveau te realiseren en niet op het niveau van de administratie van de eindgebruiker, zijn we in staat om dit te bereiken. Je zou ons in dit opzicht het beste kunnen zien als de ‘Intel inside’ voor software leveranciers. Dat deze aanpak succesvol is, blijkt wel uit het snel groeiende aantal Moneybird gebruikers dat dagelijks via PEPPOL/Simplerinvoicing e-facturen verstuurt.”


Gerelateerd


Er kunnen nu even geen reacties worden geplaatst.