Deze website zal per 1 september 2018 niet meer bereikbaar zijn

Ledenbrief VNG over e-factureren: dit is wat de VNG gaat doen voor gemeenten…

Vanaf medio april 2019 is het kunnen ontvangen van UBL/CII e-facturen verplicht voor mede overheden (provincies, gemeenten, waterschappen, etc). Des te meer reden voor de VNG om in de pen te klimmen en haar leden een brief te sturen over de manier waarop de VNG haar leden ondersteunt.

In de ledenbrief schrijft ze: “Nu de datum nadert dat de verplichtstelling ingaat waarop medeoverheden e-facturen moeten kunnen ontvangen en verwerken (per april 2019) neemt de urgentie toe om e-factureren bij gemeenten te implementeren.” 

En: “De VNG heeft samen met het ministerie van Economische Zaken, de Rijksoverheid en het bedrijfsleven afspraken gemaakt om een doorbraak in e-factureren te realiseren. Mede door deze afspraken én in het kader van de Digitale Agenda 2020 kunnen gemeenten nu de implementatie van e-factureren in gang zetten om klaar te zijn als de verplichting per april 2019 ingaat.”

Lees hier de ledenbrief waarin staat hoe de VNG een doorbraak in e-factureren gaat realiseren. (Klein tipje van de sluier: de belofte is groter dan de inhoud.)

 


Gerelateerd


Er kunnen nu even geen reacties worden geplaatst.