Deze website zal per 1 september 2018 niet meer bereikbaar zijn

“ROI van 307% en terugverdientijd van twaalf maanden voor Basware P2P Cloud Solution-gebruikers”

18 Dec 2017  |  Onderzoek, Purchase to pay

Basware heeft de resultaten bekendgemaakt van een studie die is uitgevoerd door Forrester Consulting in opdracht van Basware. In ‘The Total Economic Impact of Basware’s Purchase-to-Pay Cloud Solution’ is de potentiële ROI onderzocht die ondernemingen zouden kunnen realiseren door gebruik te maken van Basware’s P2P-cloudoplossing.

Forrester sprak met Basware-gebruikers, en de daaropvolgende financiële analyse toonde aan dat de geïnterviewde organisaties een voordeel van € 4,6 miljoen over drie jaar realiseerden ten opzichte van € 1,1 miljoen aan kosten. Dit komt neer op netto-opbrengst van € 3,5 miljoen en een ROI van 307%. Gemiddeld bedroeg de terugverdientijd van de investering twaalf maanden. De bedrijven die voor het onderzoek werden geïnterviewd, zijn grootzakelijke dienstverleners met zo’n € 300 miljoen aan jaarlijkse uitgaven.

Een van de belangrijkste bevindingen in het onderzoek dat de voordelen van P2P-cloudoplossingen voor Basware-gebruikers in kaart brengt, zijn onder meer beter beheer van uitgaven, betere prestatie van de afdeling crediteuren, tijdwinst voor eindgebruikers en besparing op onderhoudskosten.

“Basware’s P2P-oplossing heeft ons zeer geholpen om uitgaven onder beheer te krijgen. We zijn vele lichtjaren verder dan waar we waren”, aldus de vicepresident van inkoop- en technologiediensten van een groot horecabedrijf die aan het onderzoek heeft meegedaan.

Een andere geïnterviewde, wereldwijd hoofd van procurement- en kennisactiviteiten binnen een zakelijke dienstverlenende organisatie, benadrukte de besparingen in concrete termen. “We hebben onze volledige factuurverwerkingskosten in kaart gebracht. Voorheen lagen de verwerkingskosten op ongeveer € 40 per factuur, nu op € 22. Dit is inclusief volledige arbeids- en bijbehorende IT-kosten. We hebben onze verwerkingskosten voor facturering ruwweg met 45% verlaagd.”

Vesa Tykkyläinen, CEO van Basware:
“De voordelen zijn duidelijk, geen twijfel mogelijk. De vraag is niet “wie moet onze oplossingen implementeren?” maar “wie kan zich het zich veroorloven deze oplossingen niet aan te schaffen?” Met Basware’s P2P-cloudoplossing kunnen organisaties hun processen automatiseren, transparantie vergroten en aanzienlijke kostenbesparingen realiseren. De toekomst van purchase-to-pay ligt echt in de cloud.”


Gerelateerd


Er kunnen nu even geen reacties worden geplaatst.