Deze website zal per 1 september 2018 niet meer bereikbaar zijn

Eerste Kamer neem wetsvoorstel wijziging Aanbestedingswet vanwege e-factureren aan

Het wetsvoorstel dat de Aanbestedingswet wijzigt voor de grondslag om e-factureren wettelijk verplicht te stellen, is op 29 december 2017 zonder stemming door de Eerste Kamer aangenomen.

Het gaat om het wetsvoorstel getiteld: “Wijziging van de Aanbestedingswet 2012 en de Aanbestedingswet op defensie- en veiligheidsgebied in verband met de implementatie van richtlijn 2014/55/EU van het Europees Parlement en de Raad van 16 april 2014 inzake elektronische facturering bij overheidsopdrachten ”

Het voorstel introduceert onder andere een grondslag voor delegatie aan de Europese Richtlijn  in de Aanbestedingswet 2012 en de Aanbestedingswet op defensie- en veiligheidsgebied waarmee de verplichting uit artikel 7 van de richtlijn voor aanbestedende diensten en speciale sectorbedrijven kan worden geïmplementeerd.

Bron: Kamerstukken II 2017/18, 34780, nr. 4


Gerelateerd


Er kunnen nu even geen reacties worden geplaatst.