Deze website zal per 1 september 2018 niet meer bereikbaar zijn

Verplicht B2B e-factureren voor Italiaanse bedrijven vanaf 1 januari 2019!

Na PDF e-factureren gaat e-factureren tussen particuliere bedrijven op basis van XML (UBL) zich over heel Europa verspreiden. Italië heeft daar alvast een voorschot op genomen. Zij gaat e-factureren tussen bedrijven verplicht stellen vanaf januari 2019.

Het hing al even in de lucht, maar er waren nog wel wat vraagtekens of een eerdere Europese Richtlijn het wel toeliet dat een Lidstaat bedrijven in dat land verplicht gaat stellen om onderling te e-factureren.

Kennelijk heeft Italië dit goed uitgezocht/goedkeuring ontvangen van de Europese Commissie. Want met het aannemen van de Italiaanse begrotingswet 2018 is ook de tekst aangenomen dat er verplicht e-factureren tussen bedrijven zal gaan plaatsvinden.

De tekst, die Decreet 127 van 5 augustus 2015 wijzigt, bepaalt dat bedrijven vanaf januari 2019 hun facturen moeten verzenden via het SdI ( Sistema di Interscambio ) uitwisselingssysteem en in het XML-formaat dat is gedefinieerd door de Italiaanse Belastingdienst ( Agenzia delle Entrate ).

Italië is een van de meest vooruitstreven Europese landen op het gebied van e-factureren, zoals met het gebruik van het PEPPOL-netwerk voor het uitwisselen van gegevens tussen de publieke sector en zijn leveranciers.

Belangrijke datums voor verplicht B2B e-factureren

Italiaanse bedrijven moeten rekening houden met twee belangrijke datums:

  • Met ingang van 1 juli 2018treedt verplicht B2B e-factureren in werking voor bedrijven die diensten met betrekking tot koolwaterstofbrandstofvoorraden voor motoren aanbieden of die in openbare aanbestedingen diensten voor onderaanneming of uitbesteding aanbieden.
  • Vanaf 1 januari 2019geldt B2B e-factureren voor alle Italiaanse bedrijven. Vanaf dezelfde datum wordt de verplichting ingetrokken om de gegevens te verstrekken van de uitgegeven en ontvangen facturen ( Spesometro ) tussen Italiaanse bedrijven.

Bron: EDICOM

 


Gerelateerd


Er kunnen nu even geen reacties worden geplaatst.