Deze website zal per 1 september 2018 niet meer bereikbaar zijn

Ontvangen van UBL e-facturen nog verre van gangbaar

19 Feb 2018  |  Adoptie, E-factureren, UBL

Uit een onderzoek van go2UBL naar factuurverwerking onder haar klanten, blijkt dat minder dan 2% van de binnenkomende facturen op dit moment aangeleverd wordt in een formaat geschikt voor automatische verwerking.

Hoewel automatisch boekhouden groeit, worden facturen voornamelijk aangeleverd in PDF (77%), gevolgd door papier (21%). Deze uitkomsten zijn gebaseerd op de gegevens van 81 directeuren, eigenaars en boekhouders met gemiddeld 18 medewerkers in dienst.

Langzame groei e-facturen

Ook uit onderzoek van het Centraal Bureau voor Statistiek, dat afgelopen december is uitgevoerd, blijkt dat het ontvangen van e-facturen in UBL/XML/EDI nog lang niet gangbaar is. Voor bedrijven tot 100 werkzame personen ligt het percentage ontvangen e-facturen op 16%. De overgrote meerderheid, 84%, ontvangt e-facturen in andere formaten, zoals PDF, PNG, etcetera.

Rob Tolstra, CEO van go2UBL, ziet duidelijk overeenkomsten: “Je kunt de algemene conclusie trekken dat het ontvangen van UBL e-facturen ook in 2017 niet standaard is geworden. Daar zitten we nog ver vanaf. Sterker nog, uitgaande van de cijfers van het CBS hebben we het afgelopen jaar slechts een groei gemaakt van 2%. Waar in 2017 16% van de ontvangen facturen elektronisch was, lag dat percentage een jaar eerder op 14%.”

Voordelen e-facturatie wel benut

Dat veel bedrijven facturen nog niet in UBL (Universal Business Language) versturen, betekent niet dat de ontvanger niet kan genieten van de voordelen die e-facturatie met zich meebrengt. Middels een conversiepartij, die de niet-elektronische facturen omzet in UBL, kunnen deze toch automatisch in een boekhoudprogramma worden verwerkt. Een tussenschakel die zorgt voor een flinke tijds- en kostenbesparing. De inmiddels ruim 11.000 gebruikers van go2UBL zijn hiermee (onbewust) ook overgeschakeld op e-factureren, met alle voordelen van dien.

Optimale verwerking (buitenlandse) facturen

Die conversie van niet-elektronisch facturen is bij go2UBL optimaal. Niet alleen zetten zij moeilijk te behandelen documenten (handgeschreven facturen, kasbonnen, pinbonnen en e-mailberichten) moeiteloos om in UBL, ook hebben zij een unieke oplossing voor de verwerking van buitenlandse facturen.

Rob Tolstra, CEO Go2UBL:
“Van buitenlandse facturen wordt vaak gedacht dat zij niet automatisch verwerkt kunnen worden, omdat je deze niet aan een KVK-nummer kunt koppelen. Waar je ze wel aan kunt koppelen, zijn de bankgegevens of BTW-nummers. Wij leveren daarom met buitenlandse facturen standaard het IBAN-, BIC- en BTW-nummer mee, waarmee een boekhoudprogramma de factuur automatisch herkent.” Tolstra is trots dit als enige partij aan te kunnen bieden en ziet het als een mooie extra stap in de dienstverlening.


Gerelateerd


Er kunnen nu even geen reacties worden geplaatst.