Deze website zal per 1 september 2018 niet meer bereikbaar zijn

Overheid krijgt dienst om via besloten netwerk veilig te mailen

01 Apr 2018  |  Digitalisering, Overheid

Er is een nieuwe dienst in gebruik genomen die overheden via een besloten overheidsnetwerk veiliger met elkaar moet laten mailen zo meldt Logius, de overheidsdienst die verschillende ict-voorzieningen aan de overheid levert en beheert.

De nieuwe dienst heet Diginetwerk Mail en is een overheidsbrede oplossing voor veilige e-mail. Het mailverkeer tussen overheden gaat hierbij over het besloten overheidsnetwerk Diginetwerk in plaats van over het open internet. Organisaties die zijn aangesloten op Diginetwerk zijn daarnaast contractueel verplicht om bepaalde beveiligingsmaatregelen door te voeren.

“Hierdoor zijn informatiebeveiligingsrisico’s kleiner dan op het publieke internet. Diginetwerk is een overheidsnetwerk en in eigen beheer. Bij eventuele problemen kan de overheid dan ook zelf ingrijpen”, aldus de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens (RvIG). Voor de ontwikkeling van Diginetwerk Mail hebben verschillende overheidsorganisaties samengewerkt, waaronder de RvIG, VNG, verschillende gemeenten, Logius en de Diginetwerk-koppelnetwerken Haagse Ring, Suwinet, Gemnet, eGem, GGI en Rinisnet.

De Rijksdienst voor Identiteitsgegevens en de gemeentelijke samenwerkingsverbanden Equalit en de gemeenschappelijke regeling de Bevelanden kunnen als eerste met elkaar e-mailen via Diginetwerk Mail. Het plan is dat meer organisaties volgen. “Als in de toekomst zoveel mogelijk organisaties zijn aangesloten op Diginetwerk Mail wordt het mailverkeer tussen overheidsorganisaties ‘vanzelf’ een stuk veiliger”, zegt Marco Bauer van de RvIG.

Voor organisaties die op Diginetwerk Mail zijn aangesloten, alsmede burgers en bedrijven die met deze organisaties via e-mail communiceren, verandert er niets. Organisaties die van de dienst gebruik willen maken moeten hiervoor een aanpassing aan hun dns- en mailserver doorvoeren. Bauer benadrukt dat Diginetwerk Mail één van de maatregelen is om het e-mailverkeer veiliger te maken en niet het antwoord is op alle beveiligingsrisico’s.

 


Gerelateerd


Er kunnen nu even geen reacties worden geplaatst.