Deze website zal per 1 september 2018 niet meer bereikbaar zijn

VOL: Pilot Keurmerk E-factureren

keurmerk logo fragmentUPDATE: Vanwege de grote belangstelling is de inschrijving voor de pilot van het Keurmerk e-Factureren gesloten. U kunt zich hiervoor niet meer inschrijven.

Vanaf half april 2010 kunt u uw organisatie inschrijven voor het Keurmerk e-Factureren.

Vanwege diverse ontwikkelingen is een initiatief ontplooid om het vertrouwen inzake producten en diensten rondom e-factureren en factuurautomatisering verder te vergroten.

De nadruk ligt daarbij op: transparantie, gelijkheid, betrouwbaarheid, vertrouwelijkheid, continuïteit en geschillenbeslechting.
.
Aanleidingen
De Staatssecretaris van Financiën heeft e-factureren vorm- en middelvrij verklaard. Door dit besluit en tal van promotionele activiteiten en instrumenten aangevuld met de aandacht in de media, is het aantal organisaties dat producten en diensten inzake e-factureren aanbiedt bijna verdubbeld.

Aan de ene kant gaat het om volledig nieuwe bedrijven of initiatieven op het gebied van e-factureren. En andere kant is een duidelijke trend waarneembaar dat boekhoudpakketten, webshops, administratiekantoren, accountants, financiële instellingen, grote verzenders en document management aanbieders e-factureren en factuurautomatisering als een welkome aanvulling van hun portfolio zien.
.
Aanpak
De aanpak is vergelijkbaar met die van het Thuiswinkel Waarborg en vergelijkbare initiatieven:

 • Organisaties die het Keurmerk E-factureren willen voeren wordt gevraagd akkoord te gaan met de algemene beginselen die verbonden zijn aan het Keurmerk E-Factureren (zie hieronder).
 • De algemene beginselen zijn afgeleid van al jaren van toepassing zijn bepalingen uit wet- en regelgeving en vergelijkbare zelfreguleringsinitiatieven in andere branches.
 • Het Keurmerk E-Factureren wordt geflankeerd door de Checklist E-factureren en het Certificaat E-factureren. Beide zijn nog in ontwikkeling.
 • Het Keurmerk E-factureren wordt ondergebracht in een onafhankelijke stichting.

.
Beginselen Keurmerk E-factureren
Het Keurmerk E-factureren bevat algemene beginselen die betrekking hebben op het toepassen van e-factureren. Ze gelden voor alle organisaties die te kennen hebben gegeven het Keurmerk E-factureren te willen voeren.

Deze beginselen vormen een ondergrens waarvoor een organisatie zich inspant bij het leveren van producten en diensten inzake e-factureren en factuurautomatisering. Deze voorwaarden zijn onder meer gebaseerd op groot aantal officiële documenten en reglementen van ‘leidende’ organisaties:

 • de ‘Code of Practice on Electronic Invoicing in Europe’ van de EU Expertgroup on E-invoicing 24 maart 2009;
 • de ‘Model Gedragscode voor Elektronisch Zakendoen’ van ECP-EPN van oktober 2001;
 • de ‘Gedragsregels Thuiswinkel Waarborg’ van Thuiswinkel.org van 16 juni 2009;
 • de ‘Toelichting E-contracten’ van E-jure van 30 juni 2004;
 • de ‘Bedrijfs Proces Analyse E-factureren’ van de Belastingdienst, vormgegeven in de ‘E-invoicing Compliance Guidelines’ van CEN/ISSS van 28 mei 2009;
 • ‘Proposal for a Council Directive amending Directive 2006/112/EC on the common system of value added tax as regards the rules on invoicing’ van de Europese Commissie van 20 oktober 2009;
 • Besluit Omzetbelasting, administratieve en factureringsverplichtingen, van 12 februari 2009

.
Doelgroep
Het Keurmerk E-factureren richt zich op organisaties zoals Billing Service Providers, aanbieders van online factuurdiensten, leveranciers van boekhoudpakketten, administratiekantoren, accountants, credit management organisaties, webshops, grote verzenders en andere organisaties die van e-factureren hun beroep of bedrijf maken of die e-factureren in hun organisatie toepassen.
.
Pilot
Factuurwijzer is samen met Platform ELFA initiatiefnemer van het Keurmerk e-Factureren. Voor een zo groot mogelijk draagvlak en een zo goed mogelijke start, wordt gestart met een testperiode (pilot) om het initiatief en de beginselen te toetsen en op diverse vlakken te optimaliseren.
.
Oproep
We zijn op zoek naar organisaties willen meedoen met een pilot. We vragen van u feedback op de beginselen en de business case.

In ruil voor uw deelname kunt u (als u dat wilt) als eerste organisatie het Keurmerk E-factureren gaan voeren en hoeft u over het jaar 2010 uiteraard geen instandhoudingsbijdrage te voldoen. Uiteraard wordt uw organisatie publicitair in het zonnetje gezet.

Bent u geïnteresseerd? Neem contact op met Factuurwijzer via info@factuurwijzer.nl.


Gerelateerd


Er kunnen nu even geen reacties worden geplaatst.