Deze website zal per 1 september 2018 niet meer bereikbaar zijn

België: Minister en Agoria lanceren ‘België, digitaal hart van Europa’

Belgie wapen 230x200In samenwerking met de sectororganisatie Agoria, heeft minister van ICT Van Quickenborne het startschot gegeven voor de werkgroep ‘België, digitaal hart van Europa’. Deze werkgroep zal de doelstellingen, geformuleerd in het Digitaal Plan ‘België: digitaal hart van Europa 2010 -2015’, uitwerken.

Eind september 2009 lanceerde minister Van Quickenborne zijn Digitaal Plan ‘België: digitaal hart van Europa 2010 -2015’. Dit plan heeft als doel om België terug een digitale voortrekkersrol te laten spelen en geniet een brede steun in de ICT- en Telecomsector.

In het Digitaal Plan staan 5 doelstellingen: 50% van alle facturen moet elektronisch verlopen, 50% van de burgers surft tegen 2015 mobiel, 1 leerling op 2 (vanaf 6 jaar) heeft een laptop of PDA als lesinstrument, 33% van de werknemers doen regelmatig telewerk en tegen 2015 moet 90% van de gezinnen aangesloten zijn op breedband internet.

Om dit plan te doen slagen, is uiteraard een goede samenwerking met de sector noodzakelijk. Daarom werd vorig jaar beslist om, onder leiding van Agoria (de sectorfederatie voor de technologische industrie in België), de specialisten in de sector nauw te betrekken bij de verdere uitwerking van het plan.

Gisteren was de eerste officiële vergadering van die werkgroep, in het bijzijn van verschillende ‘captains of industry’ die allen actief zullen meewerken aan de omzetting van het plan in concrete maatregelen. De eerste onderwerpen waarover deze werkgroep zich zal buigen zijn:

1. Next Generation Networks of glasvezel
2. Overheid en ICT
3. eFacturatie
4. eHealth

Deze onderwerpen zullen behandeld worden in gespecialiseerde werkgroepen die verslag zullen uitbrengen aan de overkoepelende stuurgroep.

Minister van ICT Vincent Van Quickenborne: “Ik heb het volste vertrouwen dat deze werkgroep spoedig concrete maatregelen zal voorstellen die ons sneller bij de vooropgestelde doelen zullen brengen. Samen met de sector zullen we hard werken om de doelstellingen uit het Digitaal Plan te halen.”

Bart Van Den Meersche, voorzitter van Agoria ICT: “ICT zal inderdaad een belangrijke rol spelen bij het oplossen van sociaal-economische uitdagingen zoals energie & klimaat, mobiliteit, gezondheidszorg en een performantere overheid ten dienste van de burgers en de ondernemingen. ICT verhoogt bovendien de productiviteit van de bedrijven en is een onmisbare schakel in hun innovatieprocessen. Hierdoor zorgt ICT voor www: “welvaart, welzijn en werkgelegenheid”. Samen met de overheid wil de ICT-sector zoeken naar beleidsmaatregelen om deze beloftes van ICT zo goed mogelijk in te lossen.”


Gerelateerd


Er kunnen nu even geen reacties worden geplaatst.