Deze website zal per 1 september 2018 niet meer bereikbaar zijn

Als Software engineer/consultant aan de slag bij Edmond DS

25 Jan 2011  |  Vacatures

Edmond DS 230x200Software engineer/consultant

Doel van de functie
Levert een bijdrage aan de klanttevredenheid d.m.v. het succesvol uitvoeren van implementatieprojecten, alsmede door de ontwikkeling en implementatie van maatwerksoftware.

Plaats in de organisatie
Onder verantwoordelijkheid en bevoegdheid van de Manager Consultancy & Implementatie.

Vereiste opleiding en ervaring
WO/HBO Informatica met minimaal 2 jaar ervaring als software engineer

Taken
* Analyseren, ontwerpen, ontwikkelen, documenteren en testen van programmatuur, applicaties en infrastructuren;
* Installeren, implementeren, integreren en in productie brengen van programmatuur, applicaties en infrastructuren;
* Vaststellen van functionele en technische specificaties van programmatuur, applicaties en infrastructuren;
* Organisatorisch en technisch adviseren en begeleiden van opdrachtgevers en collega’s binnen projecten;
* Deelname aan projectoverleg;
* Het opstellen en uitvoeren van projectrapportages;
* Het bieden van technische ondersteuning binnen het verkoopproces.

Verantwoordelijkheden
* Is verantwoordelijk voor een correcte en tijdige uitvoering van de eigen taken;
* Is verantwoordelijk voor het realiseren van klanttevredenheid
* Is verantwoordelijk voor een kwantitatieve en kwalitatieve correcte afronding van projecten, conform de afspraken met de opdrachtgever en binnen de door de organisatie aangegeven kaders daartoe.
* Is verantwoordelijk voor het nakomen van afspraken en de realisatie van planningen
* Is verantwoordelijk voor de kwaliteit van de eigen werkzaamheden

Gedragscompetenties
* Klantgerichtheid
* Organiseren eigen werk
* Oordeelsvorming
* Initiatief
* Resultaatgerichtheid
* Kwaliteitsgerichtheid
* Aanpassingsvermogen
* Samenwerken
* Inzet
* Onder druk kunnen werken

Professionele competenties, Java suite
* Java 1.5/1.6
* Eclipse-tool
* JEE (Java Enterprice Edition)
* Spring (API framework tool for JEE)
* Sun Java certificatie is een pre

Overige technologieën (pre)
* Javascript
* XML / XSLT

Operating systemen
* UNIX/Linux
* Windows
Affiniteit met document automatisering

Voor informatie kunt u contact opnemen met de heer Rudy Stueck (024-352 16 66) of een mail sturen met cv aan rudy.stueck(at)edmond.nl

Edmond Document Solutions


Gerelateerd


Er kunnen nu even geen reacties worden geplaatst.