Case: Digitale factuurverwerking geeft Carante Groep meer tijd voor zorg

Ricoh Logo 230x200gifZorginstelling ASVZ Zuid West (onderdeel van de Carante Groep) verwerkt jaarlijks meer dan 35.000 facturen. Tot voor kort grotendeels handmatig, dus
omslachtig.

Dit legde veel beslag op de tijd van de administratief medewerkers én de budget houders. Na het ondertekenen van een overeenkomst met Ricoh heeft de instelling meer tijd om zich bezig te houden met hetgeen dat ze het liefst doet: zorg.

Het
implementatieproces van de digitale factuurverwerking is beschreven en toegelicht in de onderstaande case.

Aanleiding tot de digitalisering van de factuurverwerking:

 • Omslachtige handmatige factuurverwerking
 • Te lange doorlooptijd
 • Onduidelijkheid factuurstatus
 • Ongeduldige leveranciers
 • Te lange zoektijd naar facturen
 • Tijdrovende handling ten koste van tijd voor zorg

Aanpak

 • Samenstellen werkgroep factuurverwerking
 • Opstelling programma van eisen
 • Selecteren leverancier: Ricoh
 • Implementatie BasWare applicatie voor digitale factuurverwerking
 • Integratie BasWare – financiële pakket CODA
 • Training medewerkers

Resultaten

 • Geen handmatige handelingen als kopiëren, archiveren, stempelen, rondbrengen
 • Automatisch altijd juiste procuratieprocedure
 • Geen invoerfouten
 • Altijd inzicht in actuele factuurstatus
 • Verkorte doorlooptijd facturen
 • Beveiligde archivering
 • Besparing op papier en archiefruimte
 • Afname handlingtijd en zoektijd naar facturen
 • Verhoging productiviteit medewerkers
 • Betere onderhandelingspositie met leveranciers
 • Meer tijd en aandacht voor primaire processen: zorgverlening

Klik op onderstaande link om de case te bekijken:
[ KLIK ]

www.ricoh.nl


Gerelateerd


Er kunnen nu even geen reacties worden geplaatst.