Deze website zal per 1 september 2018 niet meer bereikbaar zijn

Digipoort zoekt een aansluitcoordinator voor DigiInkoop

27 Oct 2011  |  E-factureren, Overheid, Vacatures

In het kader van het aansluiten van de DigiInkoopvoorziening via de Digipoort op de financiële systemen binnen de rijksdienst en andere overheden en de verkoopsystemen van leveranciers zoekt Digipoort naar een fulltime (32-40 uur/week) senior adviseur.

Digipoort, het ‘elektronische postkantoor’

Digipoort beschouwt zichzelf het ‘elektronische postkantoor’ van de overheid voor bedrijven. Ieder bedrijf dat is aangesloten kan digitaal informatie uitwisselen met de overheid. Digipoort zorgt dat ervoor dat de informatie van een bedrijf bij de betreffende overheidsorganisaties terechtkomt en dat informatie die een overheidsorganisatie verstuurt, wordt afgeleverd bij het juiste bedrijf. Maar dan moet het treffende overheidsorganisatie natuurlijk wel zijn aangesloten.

DigiInkoop: ondersteuning van het inkoopproces

Op Digipoort worden verschillende bedrijfsprocessen ondersteund: DigiZSM, SBR processen, e-factureren en DigiInkoop.

DigiInkoop is een ICT voorziening ter ondersteuning van het inkoopproces binnen de rijksdienst. Het doel van DigiInkoop is efficiënter, professioneler, rechtmatiger en makkelijker inkopen. Logius verwerft, realiseert, implementeert en exploiteert deze voorziening binnen de rijksdienst. Voor de bredere overheid wordt vanuit het programma DigiInkoop ook e-factureren gerealiseerd en geïmplementeerd. Daarmee moet DigiInkoop een belangrijke stimulans voor het halen van de e-factureren doelstellingen worden.

Wat ga je doen bij Digipoort?

Je rapporteert aan de coördinator van het service team binnen tactisch beheer. Je werkt volgens de standaards van dit team. Je stemt je werkzaamheden en prioriteiten in nauwe samenwerking af met de teamleider “regie en integratie” binnen project DigiInkoop.
Deze rol heeft als belangrijkste taak het begeleiden van leveranciers en overheden bij het aansluiten op de Digipoort PI.

Wat zijn je taken en verantwoordelijkheden?

 • Opstellen van aansluitplanningen in overleg met de departementen.
 • Functioneel inhoudelijke (laten) inrichting en (keten)testen van de berichtenverkeerketen tussen bedrijven en ministeries
 • Het coördineren van werkzaamheden van specialisten op het gebeid van DigiNetwerk, DigiKoppeling en Digipoort en de bijbehorende koppelvlakken en de daadwerkelijke berichten laten verlopen via deze koppelvlakken. Deze specialisten moeten mogelijk ook ondersteuning bieden aan uitvragende partijen (ministeries).
 • Binnen een team van gelijkwaardige collega’s sturen op planning en resultaat
 • Bug rapportage en laten oplossen in volgende versie(s)
 • Change request schrijven en waar nodig de specificaties inhoudelijk helder krijgen, plus faciliteren in het gehele proces
 • Het opstellen van voortgangsrapportages over:
  o koppelvlak activiteiten
  o ketentesten per keten
  o Bugs
  o Change Requests

Wat moet je kunnen en kennen? Oftewel de functie eisen

Dit:

 • Kennis van systeemintegratievraagstukken.
 • Kennis van en ervaring met het implementeren van webservices, bij voorkeur middels de koppelvlakken van Digipoort (SOAP, EBMS en/of DigiKoppeling).
 • Grondige kennis van het vakgebied ICT beheer.
 • Kennis van beheermethodieken, met name BiSL en ITIL.
 • Kennis van ICT ontwikkelingstrajecten.
 • Kennis van en ervaring met projectontwikkeling.
 • Inhoudelijke affiniteit met het (beleids)onderwerp.
 • Ervaring met gelijksoortige trajecten van drie jaar of langer
 • Aantal jaar bewezen ervaring met systeem integratie en consultancy
 • Aantal jaar bewezen ervaring in een regie/coördinatie beheer functie
 • HBO/WO opleidingsniveau
 • Aantal jaar ervaring met DigiKoppeling en/of EBMS
 • Aantal succesvol afgeronde DigiKoppeling of EBMS implementaties
 • Inpassing binnen het team

Dit is wat ze zoeken

Als persoon moet je voldoen aan:

 • Communicatief en klantgericht
 • Resultaatgericht
 • Omgevingsbewust
 • Samenwerken
 • Probleemoplossend vermogen
 • Plannen en organiseren
 • Werken onder druk

Detacheringsvoorwaarden

 • Start: 1 november 2011 (grote kans dat ze al iemand hebben)
 • Periode: 6 maanden (opzegtermijn 1 maand en optie tot verlening)
 • Inzet: full-time
 • Schaal: 13, 14, 15
 • Standplaats: Den Haag

Gerelateerd


Er kunnen nu even geen reacties worden geplaatst.