Archief voor Adoptie

Feit of fabel: geldt verplicht e-factureren per 2017 voor de hele overheid of alleen voor Rijksdiensten?

Tijdens onze dagelijkse speurtocht op Internet kwamen we een verslag tegen van een webinar dat KING/VNG in samenwerking met het programmabureau e-factureren van PIANOO op 27 juni 2016 organiseerde. Dit webinar was geheel gewijd e-factureren en in het verslag viel het antwoord op de volgende vraag op: VRAAG “Klopt het dat de wettelijke verplichting tot e-factureren strikt genomen enkel nog betrekking heeft op de Rijksoverheid en dat het voor de decentrale overheden eigenlijk nog 'facultatief' is (maar wel van harte aanbevolen, gezien het feit dat de VNG het in modelovereenkomst opneemt)” ANTWOORD “Nee, de EU-Richtlijn is bindend voor overheden van alle niveaus en gaat in per 1 november 2018 [27 november 2018, red] en heeft betrekking op het ontvangen en verwerken van e-facturen. Het Rijk kan e-facturen ontvangen en verwerken en is klaar voor die verplichting. Het Rijk heeft er voor gekozen die verplichting door te vertalen naar haar leveranciers door per 1 januari 2017 het verzenden verplicht te stellen. Voor lokale overheden geldt: Zij die nog niet kunnen ontvangen en verwerken, zullen haast moeten maken om 2018 te halen. Vooruitlopend daarop gaat de VNG alvast die verplichting doorvertalen aan leveranciers via de model inkoopvoorwaarden.” Maar, klopt dit antwoord? Feit? of Fabeltje?

Lees meer

UBL E-factureren versterkt werkkapitaalpositie van de Nederlandse afvalindustrie

05 Aug 2016  |  Accounting, Adoptie, E-factureren, UBL

Met Waste Insight kunnen e-facturen in PDF en UBL rechtstreeks worden verstuurd én geautomatiseerd worden ingelezen in het ICT-systeem van de klant. Facturen worden door de klant zonder tussenkomst van een administratief medewerker ingelezen en automatisch geboekt.

Lees meer

Adoptie e-facturatie eenvoudiger met UBL

14 Jul 2016  |  Adoptie, E-factureren, UBL

“Doordat wij ons hebben aangesloten bij de UBL Ketentest, willen wij de adoptie van UBL in Nederland ondersteunen en kunnen wij klanten een betrouwbaar en efficiënter platform bieden. Dit is mogelijk doordat alle handmatige werkzaamheden overbodig worden binnen de gehele keten: van leverancier tot klant”

Lees meer

“Nederlandse bedrijfsleven grote winnaar door verplichtstelling e-invoicing Nederlandse overheid”

"Ten eerste zal dit de B2B-adoptie in Nederland in de hand werken. Daarnaast kunnen international overheden efficiënter met elkaar samenwerken. Voeg je deze twee samen, dan zal het internationale B2B-verkeer een enorme boost krijgen. Nederland is als handelsnatie de grote winnaar van deze verplichtstelling.”

Lees meer

Tien aanbevelingen om het gebruik van UBL e-factureren in Nederland te verbeteren

05 Jul 2016  |  Adoptie, E-factureren

De praktijk leert echter dat e-factureren op basis van UBL/XML nog niet zo is ingeburgerd als is gewenst. Terwijl de Nederlandse Rijksdiensten het per 1 januari 2017 verplicht gaan stellen. Aanleiding voor Onderzoeksbureau GBNED om een tiental aanbevelingen op een rij te zetten die meehelpen om elektronisch factureren in Nederland verder van de grond te laten komen.

Lees meer

B2G en B2B e-factureren: wie is waar mee bezig? [event]

Het "Kennisplatform administratieve software" staat oOp 14 september 2016 volledig in het teken van "Elektronisch factureren B2G en B2B" en de initiatieven die daaromtrent actief zijn op dit moment.

Lees meer

Nederlandse Energie Maatschappij: Meer dan 96% van alle digitale rekeningen binnen 4 weken betaald

20 Jun 2016  |  Adoptie, Betalen, E-factureren, Praktijk

Het beroemde axioma van Aristoteles - het geheel is meer dan de som der delen - betekent hier dat winst voor je klant in het gebruik van digitaal factureren en betalen in meer zit dan besparen van kosten en betaalgemak, maar ook in het vergroten van kennis over je klanten. Hier goed op inspelen is de basis van effectief credit management.

Lees meer

Nieuw rapport over elektronisch uitwisselen van documenten

Eind mei heeft onderzoeksbureau Billentis zijn nieuwe rapport gepubliceerd. In dat rapport zijn de belangrijkste trends en ontwikkelingen omschreven als het gaat om het elektronisch uitwissel van documenten. Wat zijn de recente ontwikkelingen en veranderingen? En wat valt Simac Document Solutions op?

Belangrijkste onderwerpen komende jaren

 • Meer partijen “involved”
  Veel nieuwe overheidsinitiatieven zorgen ervoor dat in B2B en B2G steeds meer partijen mee moeten gaan in e-invoicing, e-reporting en e-auditing.
 • Vernieuwingsslag
  Hedendaagse business modellen en IT-systemen van veel bedrijven zijn gebaseerd op papieren processen. Bedrijven zullen de traditionele modellen moeten gaan vervangen en processen opnieuw gaan bijstellen en optimaliseren.
 • Verschuiving van dienst naar partner
  Alleen e-invoicing diensten zijn niet langer voldoende. Er wordt meer en meer gevraagd naar de ondersteuning van alle soorten documenten en processen.
 • Altijd accuraat
  Nauwkeurige gegevens bouwen aan de voorwaarden voor de automatische verwerking van facturen en andere zakelijke documenten. In de markt wordt een hogere graad van nauwkeurigheid steeds meer gevraagd en verwacht.

Grotere organisaties zijn de promotors voor de volgende fase van elektronisch factureren

 • Partners voor totale processen
  Grotere organisaties zijn op zoek naar partijen die zorg dragen voor het optimaliseren van het hele Order-to-Cash en Purchase-to-Pay proces
 • Toenemende transparantie
  Elektronische uitwisseling van facturen zorgt voor zichtbaarheid, hierdoor kunnen de cashflow en het werkkapitaal management worden verbeterd. Analyses en rapporten zijn een excellente basis voor financiële beslissingen en maximale kortingen.
 • Keuze kanaal
  Grotere organisaties hebben de middelen om zakelijke documenten elektronisch uit te wisselen met grote counterpartners. Dit geldt niet voor de kleinere organisaties, daar kan elektronisch mee uitgewisseld worden via een B2B netwerk. Als het gaat om uitwisseling met individuele personen, wordt meestal gevraagd om een SAAS platform.
 • Meerwaarde modules
  Analyse tools voor inkoop, facturering en betaling leveren waardevolle resultaten die het hele purchase-to-pay proces kunnen verbeteren.

Wanneer stapt u over op elektronisch facturen?

Ook al zijn er veel innovatieve mensen in de wereld, de meeste mensen veranderen hun gedrag pas onder druk. Dat is de reden waarom een simpele uitnodiging voor het gebruik van e-invoicing naar een leverancier of klant niet automatisch resulteert in succes.

Op tijd proactief optimaliseren

Door de economische situatie ligt er hoge op druk op het uitgeven van geld, dit gaat er wellicht voor zorgen dat er een versnelling komt in het acceptatieproces van e-invoicing. Daarom is het raadzaam om als organisatie een e-invoicing project proactief op te pakken. Alleen dan is het mogelijk om alles juist uit te voeren zonder te veel tijdsdruk, en zo snel mogelijk helemaal over te gaan op elektronische facturen.

Lees het hele rapport van Billentis

Bron en bron.

Onderzoek: zoektocht naar e-factureren afgelopen jaren fors gegroeid!

Onderzoek naar Internet op basis van meer dan 100 miljoen zoekopdrachten verdeeld over 130 termen over de periode 2011 tot en met april 2016, toont de groeiende behoefte van het publiek naar e-factureren en laat zien hoe men e-factureren benadert.
Een van de vele conclusies is dat de zoekbehoefte naar termen rond ‘digitaal factureren’ opnieuw is gestegen ten opzichte van termen gerelateerd aan ‘elektronisch factureren’. Dit in tegenstelling tot sommige beleidsmakers en dienstverleners die van mening zijn dat een dergelijk onderscheid van belang is. Het internetpubliek ziet dat klaarblijkelijk niet zo en ervaart een dergelijke onderscheid als verwarrend. Dat belemmert de adoptie van e-factureren.
Het onderzoek is gratis beschikbaar voor deelnemers van Platform E-factureren. Een samenvatting wordt op verzoek toegezonden.

Lees meer

B2G Programmabureau E-factureren ondergebracht bij PIANOO

03 May 2016  |  Adoptie, E-factureren, Overheid

Sinds maart 2016 is het programmabureau B2G e-factureren bij PIANOO ondergebracht om overheden te ondersteunen bij de implementatie van e-factureren. Wat doet het programmabureau e-factureren? En waarom?

Lees meer