Archief voor E-factureren

20-03-2008: ISProjects – Seminar elektronische factuurverwerking regio Zuid Nederland

Maart 2008 gratis seminar in Vught.

Start: 20-03-2008 09:00
Eind: 20-03-2008 13:00
Locatie: Kasteel Maurick te Vught
Inschrijven: Via formulier

20 maart 2008 organiseert  www.isprojects.nl  een seminar “Elektronische factuurverwerking” in de regio zuid nederland. De deelname aan dit seminar is uiteraard kosteloos. Tijdens dit seminar vertellen we u graag meer over wat onze oplossing voor factuurautomatisering voor u kan betekenen. Ook komt een van onze klanten aan het woord en vertelt u op verhelderende wijze over het leverancierskeuze- en implementatietraject en de praktijkervaringen met onze oplossing.

 

Facturatie via e-mail: pro’s en con’s

Facturatie via e-mail lijkt een snel realiseerbaar en goedkope manier van e-facturatie. Het genereren van PDF en/of HTML facturen en het versturen per e-mail is makkelijk. Behoorlijk wat boekhoud en ERP software ondersteunt dit standaard. Er zijn echter kanttekeningen te plaatsen bij deze manier van e-facturatie. Ten eerste is het verplicht de ontvanger toestemming te vragen om op een elektronische wijze de factuur aan te bieden. Ten tweede is de kwaliteit van e-mailadressen een punt van zorg. Zeker voor particulieren geldt dat de houdbaarheid van een e-mailadres beperkt is. Ten derde is ‘deliverability’ een issue. Het is technisch onmogelijk om 100% zeker te zijn dat alle verzonden e-mails aankomen bij geadresseerden. Ook al verwerkt men de bounces netjes (en worden alsnog papieren facturen verstuurd voor de bounces), dan nog zijn er e-mails die in een spamfilter blijven steken.
Zo’n e-mail is voor het e-mailsysteem succesvol afgeleverd, echter de geadresseerde ontvangt hem niet. Tenslotte gelden er voor de B2B e-facturatie nog aanvullende eisen van de belastingdienst t.a.v. de authenticiteit en intregriteit. Hier dient men rekening mee te houden. Ook vragen wij ons af hoe gebruikersvriendelijk het is voor een zakelijke ontvanger om per e-mail facturen te ontvangen. In de praktijk printen bedrijven e-mailfacturen gewoon uit en worden ze op dezelfde manier afgehandeld als een per post ontvangen factuur. Een andere punt van zorg voor e-mail facturatie is dat het medium e-mail een hoge attentiewaarde heeft, echter dat de attentie tijdspanne erg kort is. Een e-mail van gisteren zit vandaag namelijk al diep in de inbox. Dit kan consequenties hebben op het betaalgedrag omdat men de factuur vergeet. 

De vraag rijst daarom of facturatie via e-mail toekomst heeft? Op de korte termijn zeker nog wel, echter op de langere termijn zullen meer geintegreerde oplossingen zoals de digitale nota toch de voorkeur hebben. Wel zien wij het e-mailkanaal geschikt als een aanvullend kanaal. D.w.z. e-mail gekoppeld aan een portal of e-mail gekoppeld aan de digitale nota. Ook is e-mail bruikbaar in de opvolging van facturen/storno’s (in het credit management proces), zeker in combinatie met iDeal.

Voor meer informatie kijk op de website van Bluem.

Slimmer je geld innen: elektronisch factureren

18 Mar 2008  |  E-factureren, Nieuwsartikelen
Ondernemers hebben bijna de plicht om continu te kijken of zaken niet efficiënter kunnen. Kan het innen van facturen niet handiger? Natuurlijk kan dat. Steeds meer administratieve software beschikt over een elektronische factuurmodule. Standaard, of als ‘optie’. 
Onder ‘elektronisch factureren’ wordt vaak alleen gedacht aan het elektronisch versturen van facturen, of deze via internet beschikbaar stellen. Belangrijk is de doelgroep van de factuur: Als bedrijven facturen versturen aan consumenten wordt gesproken over ‘B2C’ (Business to Consumer).
 
Bij facturen aan ondernemers gaat het om ‘B2B’ (Business to Business). In geval van B2B wordt elektronisch factureren pas écht rendabel als de (elektronische) factuur automatisch door de ontvanger ingelezen en geboekt kan worden in het administratiesysteem. Dit laatste wordt aangeduid als ‘elektronische factuurverwerking’. Als de ontvanger ook nog eens werkt met het inlezen en verwerken van elektronische bankafschriften, dan komt er nauwelijks nog een handeling te pas, aan het factureren tussen ondernemers onderling!

Boekhoudsoftware
Het versturen van elektronische facturen maakt onderdeel uit van steeds meer boekhoudsoftware. We hebben het dan in verreweg de meeste gevallen over het sturen van een e-mail aan de afnemer met als bijlage de factuur in pdf- of Word-formaat. Dit kan zowel aan consumenten als aan bedrijven.
Alleen de afzender van facturen heeft op deze wijze een kostenbesparing (print- en portokosten). Als de ontvanger een bedrijf is zal deze de factuur alsnog moeten printen en boeken in de administratie. Als de ontvanger een consument is kan deze besluiten de factuur alleen online te bewaren (in het e-mail archief).
Aan het versturen van elektronische facturen per e-mail, zoals hiervoor genoemd, kleven ook wel bezwaren:
– Vaak is de papieren factuur hét visitekaartje van een bedrijf. Dit in tegenstelling tot een email die gezonden worden met een bijlage die de ontvanger zelf kan afdrukken.
– E-mails kunnen natuurlijk zoekraken of verdwijnen tussen alle spamberichten die dagelijks wordt ontvangen. Het is dan maar de vraag of de ontvanger de factuur op tijd betaalt of dat er eerst een herinnering of aanmaning gestuurd moet worden.
– Voor de ontvanger zijn, zoals gezegd, niet direct voordelen te behalen.

XS4ALL
Er zijn ook bedrijven, zoals internetprovider XS4ALL, die geen facturen versturen maar deze klaarzetten op internet. De ontvanger krijgt, in het geval van XS4ALL, een mail met de tekst ‘Nieuwe online factuur in het Service Centre’.

Als gefactureerd wordt aan consumenten en er is sprake van automatische incasso, dan hoeft er nauwelijks aandacht te worden geschonken aan de factuur door de afnemer. De facturen zijn na afloop ook nog op te vragen en dat is op zich prima in orde. Maar als de afnemer een bedrijf is zal deze de factuur toch moeten opnemen in de boekhouding (al is het maar om de maandelijkse BTW te kunnen verrekenen die op de factuur staat). Als ondernemer moet je dan iedere maand inloggen op een besloten website, via gebruikersnaam en wachtwoord, en de betreffende factuur daar ophalen en afdrukken. Dat laatste is voor een ondernemer duidelijk meer werk dan het openscheuren van een enveloppe met daarin een factuur direct op papier die vervolgens ingeboekt kan worden. Op deze wijze werkt elektronisch factureren dus eigenlijk averechts.

Bron: Documentwereld

De achterkant van de oplossing

18 Mar 2008  |  E-factureren, Nieuwsartikelen

Bij Simac Datacollect gaat het niet alleen om onze producten, maar altijd om oplossingen die door een klant gebruikt gaan worden. En daar heb je de scanner en de cd met software wel voor nodig, maar het is niet genoeg. ‘Aan de voorkant’ kijken onze consultants wat er nodig is, de salesmensen bepalen de prijs en na akkoord gaat de implementatieafdeling aan het werk. Voordat u het weet is alles klaar en kunt u aan de slag!

De samenwerking van complexe softwaresystemen
Of is het toch iets ingewikkelder? De oplossingen die door Simac Datacollect worden aangeboden blinken weliswaar uit door eenvoud en spreken direct aan, toch zijn de aangeboden oplossingen in werkelijkheid complexe softwaresystemen die met een groot aantal hardwarecomponenten moeten samenwerken. Vaak bestaat zo’n oplossing uit standaardcomponenten (neem bijvoorbeeld Contempus Invoice, DOKUStar en Teleform) die samen het gevraagde probleem oplossen.

Aan de ene kant is de koppeling van deze componenten generiek (op een factuur staat altijd een banknummer, een valuta en een totaalbedrag). Al deze generieke elementen worden herkend, geïnterpreteerd en doorgegeven aan het volgende onderdeel. Aan de andere kant zijn er specifieke elementen: ieder bedrijf heeft zijn eigen manier van werken.

Geleid tot nieuwe en verbeterende werkwijze
Dit betekent dat op zich eenvoudige aanpassingen kunnen leiden tot een grote complexiteit van het gevraagde product, omdat een wijziging in een koppeling tussen twee componenten verderop in de keten tot onverwachte resultaten kan leiden. Eigenlijk betekent dit dat ook eenvoudige aanpassingen integraal beoordeeld en getest moeten worden. Vanzelfsprekend, zult u zeggen. Bij Simac Datacollect weten we dat ook, en deze aanpak heeft de afgelopen jaren tot een nieuwe en verbeterde werkwijze geleid.

Niet meer gebonden zijn aan werkelijke servers
Tot voor kort was het inrichten van een technisch correcte testomgeving lastig: hoe zorg je ervoor dat de infrastructuur klopt met die van de op te leveren oplossing? Toename van het aantal ondersteunde versies (zo zijn er bijvoorbeeld al minimaal drie versies Teleform en drie versies Contempus Invoice) zorgde voor problemen – tot de voortschrijdende techniek de oplossing bood.
Door systemen te testen in een virtuele omgeving zijn we niet meer gebonden aan werkelijke servers maar kunnen we een bijna onbeperkt aantal potentiële systemen installeren. Ze worden op afroep geactiveerd en gedeactiveerd. Hiervoor gebruiken we VMWare Server. We zorgen ervoor dat het systeem zoveel mogelijk lijkt op de omgeving die bij de klant gebruikt gaat worden. Vervolgens wordt een integrale functionele test uitgevoerd, waarbij de met de klant afgesproken functionele specificaties het uitgangspunt zijn.

Snel het identieke systeem live
Een voordeel van deze werkwijze is dat de testinstallatie uitgevoerd kan worden op dezelfde manier als dat bij de klant zou gebeuren. De tweede release die –na bevindingen van de interne testers– naar de klant gaat, wordt op dezelfde manier getest. Goed getest en goed opgeleverd betekent goed gebruikt, en dat is ook wat we zien als het systeem met al zijn componenten en koppelingen in gebruik is genomen door de klant. De werkwijze met virtuele systemen zorgt er daarnaast voor dat de supportgroep bij klantproblemen snel het identieke systeem live heeft, zodat er snel in software en systeemconfiguratie gezocht kan worden.

De juiste ondersteuning
Er is dus door Simac Datacollect ‘aan de achterkant’ bijna ongemerkt een wijziging doorgevoerd die aansluit op de toenemende complexiteit aan de voorkant. Zo blijven we in staat om onze klanten op de juiste wijze te ondersteunen. Wilt u meer informatie over deze werkwijze of over onze diensten in het algemeen, neem dan contact met ons op.

Best-of-Breed benadering brengt Decos en Simac Datacollect bij elkaar

Sinds enige tijd is het mogelijk het documentmanagementsysteem Decos Document te koppelen aan DOKuStar van Simac DataCollect. Gezamenlijk vormen deze twee applicaties, die zich hebben bewezen als de beste in hun soort, de totaaloplossing voor automatische factuurafhandeling.

Dankzij de koppeling kunnen gegevens van inkomende stukken die door DOKuStar zijn herkend automatisch in de juiste velden van Decos Document geplaatst worden, waarna de workflow voor het afhandelingsproces start.

Over Decos Software Engineering
Decos Software Engineering is in Nederland een van de belangrijkste spelers op het gebied van document en record management. De volledig web-based applicatie Decos Document wordt inmiddels door meer dan 500 organisaties gebruikt voor document management, digitale archivering en workflow.
De kracht van Decos ligt in het vastleggen, routeren en beschikbaar maken van informatie.
Door middel van scanning is het mogelijk documenten te digitaliseren en direct op te slaan in de beveiligde omgeving van Decos, waar deze ook weer snel terug te vinden zijn. Binnenkomende documenten, zoals post of contracten, kunnen eenvoudig gescand en vastgelegd worden.
Op het moment dat het gaat om meer gestructureerde documentstromen zoals formulieren of facturen is er veel winst te behalen met de automatische herkenning van documenten en de overname van gegevens.

Een sterke combinatie
“Wij wilden onze klanten ook graag de mogelijkheid tot het automatisch herkennen en uitlezen van facturen kunnen bieden”, aldus Alrik van Kuijk, Marketing Manager bij Decos. “Je kunt in zo’n geval zelf gaan ontwikkelen, of kijken welke oplossingen er reeds beschikbaar zijn. Met Simac Datacollect vonden we een partij die al enkele jaren een prima oplossing levert voor het scannen en herkennen van inkomende facturen. Daarnaast is Simac Datacollect een betrouwbare leverancier met, net als Decos, oplossingen die zich bewezen hebben in diverse sectoren. Beide applicaties sluiten goed op elkaar aan en worden op deze wijze benut op hun sterke punten. Wij verwachten daarom veel van deze samenwerking.”
De koppeling tussen Decos Document en DOKuStar van Simac Datacollect wordt inmiddels door verschillende organisaties ingezet, waaronder woningcorporatie Domesta.

Meer informatie
Neem voor meer informatie over Decos Document contact op met Decos Software Engineering BV via telefoonnummer (071) 364 07 00 of kijk op www.decos.nl. Voor meer informatie over Simac Datacollect of DOKuStar kunt u hier contact opnemen.

I Creative voor tweede keer ‘Basware partner of the year’

I Creative, specialist in factuurverwerking en Purchase to Pay-oplossingen, is voor de tweede maal uitgeroepen tot ‘Basware Partner of the Year’. Tijdens de Basware World Conference in Barcelona nam Managing Director Erik van Doorn de award in ontvangst. De klantgerichte aanpak, de uitstekende resultaten en de unieke aanvullende modules, die I Creative in eigen huis ontwikkelt, waren voor de jury doorslaggevend.
I Creative adviseert op het gebied van Purchase to Pay en verkoopt, implementeert en support de producten van Basware. Dit Fins softwarebedrijf is wereldwijd marktleider op het gebied van purchase-to-pay oplossingen. I Creative stelt haar klanten in staat om met behulp van Basware producten hun crediteurenadministratie en inkoopproces te optimaliseren.

Tevreden klanten
Als partner van Basware onderscheidt I Creative zich door proces- en materiedeskundigheid en tevreden klanten. ‘Elke klant moet ook een referentie zijn’, aldus Erik van Doorn, Managing Director van I Creative. ‘We stellen daarom hoge eisen aan onze consultants en wij zijn pas tevreden als onze klanten dat zijn’. Dat deze aanpak vruchten afwerpt werd ook in 2007 weer duidelijk. O.a. Elsevier, G-Star International, Martinair, Sogeti en TNT Post Pakketservice kozen vorig jaar voor de oplossingen van I Creative.

Kostenbesparing en compliancy
De klanten van I Creative verwerken tienduizenden tot enkele honderdduizenden binnenkomende facturen per jaar. Het digitaliseren van dit proces leidt tot meer efficiëntie en een flinke kostenbesparing. Daarnaast is het essentieel voor veel organisaties om verantwoording af te kunnen leggen over hun financiële transacties. Door het digitaal verwerken van het procuratieproces worden alle stappen uit dit proces automatisch doorlopen en gevalideerd en er raken geen documenten meer kwijt. Op deze manier kunnen de klanten van I Creative gemakkelijk voldoen aan de huidige compliancy-eisen.
‘De erkenning als partner van het jaar zien we als een bevestiging van onze kennis en ervaring’, zegt Van Doorn. ‘We zien dat zowel onze partner Basware als onze klanten hun waardering uiten voor onze opgebouwde kennis en expertise. Om dan van de 70 partners wereldwijd voor de tweede keer ‘Partner of the Year’ te worden, is een grote eer.’

Meer informatie
Voor meer informatie kunt u zich wenden tot Ruben Schuring via e-mail: rschuring@icreative.nl of telefonisch: 0318-493150. Of ga naar www.icreative.nl

Slagvaardig ondernemen met automatische facturenadministratie

Elektronisch facturen verwerken en een volwaardige oplossing implementeren voor het automatisch verwerken van de totale facturenstroom; dat was de doelstelling die Galvano Groothandel BV zichzelf medio 2007 stelde. Een half jaar later is de eerste fase binnen het project door Galvano in samenwerking met Simac Datacollect afgerond en volop –naar tevredenheid- in productie. Dat levert direct al tijdwinst binnen de verwerking van de facturen op en daarnaast een kwalitatieve verbetering.

 
Galvano Groothandel BV –met het hoofdkantoor in Eindhoven– is een landelijk opererende leverancier van badkamers. Dankzij een uitstekende logistieke prestatie en een compleet aanbod aan producten en diensten, afgestemd op de wensen van de klant, is het bedrijf aan het begin van de 21-ste eeuw uitgegroeid tot een van de meest vooraanstaande bedrijven in de Nederlandse badkamermarkt. Sinds 1 januari 2007 maakt het deel uit van Saint-Gobain Distribution.

Tijdens de zoektocht naar een oplossing voor automatisch facturenverwerking, die goed zou kunnen passen binnen de bestaande IT-omgeving, kwam Simac Datacollect met de mogelijkheden die Contempus kan bieden; zowel voor de digitalisering en verwerking van facturen als voor de archivering.

“Gezamenlijk” selectietraject – één duidelijke keuze
Voor Galvano is het duidelijk: zowel binnen de organisatie als voor klanten en toeleveranciers is het belangrijk dat de omvangrijke facturenstroom effectief en goed wordt verwerkt. Op jaarbasis worden ongeveer 75.000 inkomende handelsfacturen en zo’n 215.000 uitgaande facturen verwerkt. Het inboeken van deze 75.000 handelsfacturen werd handmatig gedaan en ingevoerd binnen het GalVano Informatie Systeem (GVIS), een zelfontwikkeld ERP-pakket.
De opslag van de inkomende facturen?

“Binnen een traditioneel archief ofwel volledig op papier en in ordners”, omschrijft Dennis Buizert, stafmedewerker financiën bij Galvano, de opslag van inkomende facturen. Hij begeleidt als projectleider onder andere de automatiseringsprojecten op de financiële afdeling. Daardoor is hij direct betrokken bij zowel de selectie als de implementatie van Contempus binnen Galvano. “Tijdens de voorselectie van mogelijke aanbieders is het al moeilijk”, stelt hij, “want de meeste bieden ongeveer hetzelfde aan. Belangrijk is dan deels de indruk en het gevoel dat de mogelijke leveranciers tijdens de oriënterende gesprekken bij je achterlaten.

Simac Datacollect is pas in een latere fase van het selectietraject in beeld gekomen. Niet veel later kwamen wij erachter dat een Nederlands ‘zusterbedrijf’ binnen Saint-Gobain Distribution met een zelfde selectietraject bezig was. Na overleg werd besloten om de laatste gesprekken met de twee overgebleven aanbieders gezamenlijk te voeren en beiden hebben uiteindelijk ook gekozen voor Simac Datacollect met de Contempus oplossing.”

Proces vereenvoudigen en versnellen
Contempus is nu geïmplementeerd met de applicatiemodules Invoice en Archive.
Contempus Invoice wordt door Galvano gebruikt voor het scannen, herkennen en automatisch inboeken in GVIS. De gegevens worden hierbij gearchiveerd en zijn middels een webbased module opvraagbaar. De beschikbare workflow module van Contempus Invoice is niet aangeschaft, omdat alle handelsfacturen op dezelfde afdeling blijven.
Voor het scannen van de inkomende facturen wordt een productiescanner van Canon gebruikt. Een drietal TeleForm-applicaties (Reader, Scanstation en Verifier) zorgt voor de aansturing van de scanner, de herkenning en controle.
Contempus Archive is de module die zorgt voor de webbased opvraagfunctie van de uitgaande facturen. “Maar ook andere documenten kunnen binnen het digitale archief worden opgeslagen of binnen Archive aan de facturen worden gekoppeld”, verduidelijkt Buizert. “Aan bepaalde facturen zou je bijvoorbeeld Excel-sheets of bepaalde formulieren uit de contractadministratie kunnen koppelen.”

Uitbreidingen op bestaande module
Gekoppeld aan de Invoice-module is de optie om vanuit de mailbox een pdf-factuur op te halen, direct te herkennen, te verwerken en geautomatiseerd richting het archief sturen – dus niet meer handmatig verwerken. Buizert: “Wij staan open voor die ‘simpele’ uitbreidingen die het proces vereenvoudigen en daardoor ook versnellen. Vanuit die doelstelling zijn we ook samen met Simac Datacollect het proces ingegaan. Dat blijven we kritisch volgen en optimaliseren want daar is winst te behalen.” Als voorbeeld noemt hij het gegeven dat binnen de branche – vooral door Duitse toeleveranciers – in toenemende mate met EDI wordt gecommuniceerd. Wellicht dat die ontwikkeling in de toekomst ook weer leidt tot uitbreiding.

Kwalitatieve verbetering en besparing
De eerste fase van de implementatie levert binnen Galvano niet alleen tijdwinst op bij de verwerking van de facturen. “Het is effectief en levert ook duidelijke kwalitatieve verbeteringen op binnen het proces. De doorlooptijd levert al ongeveer 30 procent verbetering op en daarnaast is de zoektijd bij factuurcontrole sterk verbeterd”. De koppeling met het ERP-pakket –een implementatie die verrassend snel en eenvoudig verliep– levert veel tijdwinst en dus besparing op. “En het mooiste”, aldus Buizert, “is dat we eigenlijk nooit meer facturen kwijt zijn.”
Het omvangrijke assortiment sanitair, tegels, verwarming en installatiematerialen betrekt Galvano van meer dan 200, veelal Europese, fabrikanten. Voor een groot deel wordt het uit voorraad beschikbaar gesteld aan een groeiende groep professionele afnemers in de vakhandel en de installatiebranche. Daardoor moeten er meer dan 290.000 facturen per jaar (zowel inkomende als uitgaande) verwerkt worden. Naast het dynamische voorraadassortiment biedt Galvano haar klanten:
• intensieve begeleiding door hooggekwalificeerde medewerkers;
• grondige kennis van de markt en de producten;
• een uitgekiend programma ondersteunende diensten;
• een breed scala slimme E-business oplossingen; en
• een perfecte logistiek.

Slagvaardig ondernemen
Met de implementatie van Contempus Invoice en Archive door Simac Datacollect is de financiële administratie van Galvano nog beter in staat om slagvaardig te ondernemen. Want onder het motto ‘thuis in badkamers’ wil Galvano méér zijn dan zomaar een leverancier!
Heeft u ook interesse in de mogelijkheden die Contempus uw organisatie kan bieden, of wilt u meer informatie over Simac Datacollect? Neem dan contact met ons op!

Afstudeeropdracht ‘digitale fiattering’

Vorig jaar ben ik in september 2007 begonnen met mijn afstudeeropdracht naar een digitale fiattering. Ik deed dit bij een ICT-dienstverlener die personeel detacheert. Doelstelling was het maken van een uitbreiding op het administratieve pakket om klanten de mogelijkheid te bieden urenbrieven via Internet te laten keuren. In het voortraject bleek dat er onderzoek nodig was naar de betrouwbaarheid en rechtsgeldigheid van een digitale fiat. Daarvoor heb ik jullie een vraag gesteld en zowel een e-mail als telefoontje terug gehad. Erg snel en behulpzaam want de sites die werden genoemd heb ik als bronvermelding gebruikt in mijn literatuuronderzoek.
 
Afgelopen maandag had ik op school mijn eindgesprek. Na 60 minuten kreeg ik te horen dat ik op alle onderdelen met een 8 ben geslaagd. Ik ben er erg tevreden mee en wil jullie bedanken voor de verschafte informatie! :-)
 
Intern is er iemand aan het lobbyen om de technologie daadwerkelijk te implementeren. Daarbij worden mijn literatuuronderzoek en Proof of Concept (een demonstratie van de werking) als informatiebron bij gebruikt. Wellicht dat digitaal factureren daarna een logische uitbreiding is en het boek van Friso de Jong (dat ik heb aangeschaft) ons goed van pas zal komen!
 
Nogmaals bedankt.
 
Peter van Rijt
nunieuws@chello.nl 
 

Electronische factuurverwerking (XML)

              

De verwerking van facturen zorgt voor hoge administratieve lasten. Denk hierbij vooral aan de maandelijks terugkerende kosten waarbij vele factuurregels handmatig worden ingevoerd. Uw lease- en telecomnota’s zijn hier een goed voorbeeld van.

Interesse? Wij zien u graag op het Factuurcongres, 21 mei 2008
(Organisatie Factuurwijzer, Hoofdsponsor 20/20 vision).

Hieronder alvast meer informatie.
Electronische facturatie (XML) is hiervoor een laagdrempelige oplossing die uw administratieve organisatie direct veel voordeel oplevert

Hoe werkt het?
Veel leveranciers zijn inmiddels in staat om u electronische facturen (XML) aan te leveren. De meeste brancheorganisaties hebben hier standaard bericht definities voor afgesproken die onze XML parser direct kan vertalen. Denk hierbij aan de leasebranche, telecom en HR.
Maar ook leveranciers die u een eigen XML-definitie aanleveren kunnen door de 20/20 vision XML Parser vertaald worden naar een gestructureerde berichtendefinitie die aansluit op de standaard interfaces van uw financiële
systeem.

De XML Parser in kernwoorden:
Bestanden kunnen via verschillende stromen aangeleverd worden (bijvoorbeeld e-mail, netwerklokatie of FTP)
De XML Parser ondersteunt o.a:

  • detectie dubbel aangeleverde bestanden
  • ondersteuning coderen middels vertaaltabellen
  • mogelijkheid genereren digitale facturen aan de hand van XML bestand
  • versturen ontvangstbevestiging inkoopfactuur aan crediteur.

Meer informatie kunt u vinden op de website van 20/20 Vision Europe B.V..

Praktijkdag “Elektronisch factureren” 6 maart 2008

Op 6 maart 2008 heeft de praktijkdag Elektronisch factureren plaatsgevonden.
Elektronisch factureren is al lang geen bijzonderheid meer. Steeds meer organisaties ontdekken de mogelijkheden van deze methode die – mits goed opgepakt – heel wat voordelen biedt. Maar is elektronisch factureren ook geschikt voor úw organisatie? En zo ja, hoe pakt u dit op? Wat zijn de mogelijkheden? En wat zijn, naast de voordelen, de nadelen?
Tijdens deze praktijkdag leert u de ins en outs van elektronisch factureren. U krijgt concrete achtergrondinformatie, praktijkvoorbeelden en demonstraties aangereikt. En – minstens zo belangrijk – u krijgt inzicht in de valkuilen van elektronisch factureren.
Deze praktijkdag Elektronisch factureren werd verzorgd door Kluwer met als docent Friso de Jong van Factuurwijzer.