Deze website zal per 1 september 2018 niet meer bereikbaar zijn

Archief voor E-factureren

Simac Document Solutions voegt Exchange Web Services aan haar E-invoice Data Collector

Door het toevoegen van deze ondersteuning kan uw on-premise of Office 365 mailomgeving voortaan worden ingezet om e-facturen te ontvangen, converteren en verwerken. Maar ook voor andere documenttypen.

Lees meer

De e-factuur als uitgangspunt!

01 Sep 2016  |  E-factureren, UBL

Bij eVerbinding nemen ze de e-factuur als uitgangspunt voor alle diensten en services. En hun definitie van een e-factuur is een factuur in UBL formaat, verstuurd over het e-facturatienetwerk van Simplerinvoicing.

Lees meer

Alles over de nieuwe e-facturatie wetgeving in Nederland

30 Aug 2016  |  Adoptie, E-factureren, Overheid

Eindelijk gaat de Nederlandse rijksoverheid e-facturatie verplichtstellen. Wat betekent dit nu voor uw organisatie? Wat mogen we de komende jaren verwachten op het gebied van e-facturatie? In dit blog kijken we naar de laatste ontwikkelen op het gebied van e-facturatie.

Lees meer

De e-factuur neemt al een vlucht, maar we zijn er nog niet…

30 Aug 2016  |  Adoptie, E-factureren

Op dit moment gebeurt er veel om de acceptatie van de e-factuur te stimuleren. Steeds meer softwarepakketten kunnen het aan om e-facturen te ontvangen en te versturen. Er zijn echter ook nog veel uitdagingen richting massale adoptie van e-factureren in 2020.

Lees meer

Betaalverzoek versturen via Twitter? Dat kan heel eenvoudig met AcceptEmail!

18 Aug 2016  |  Betalen, E-factureren

Met AcceptEmail kunnen bedrijven hun klanten ook gepersonaliseerde betaalverzoeken sturen via Twitter. Al sinds 2014 kunnen verzenders van AcceptEmails op deze manier via een Direct Message betaalverzoeken doen. Deze toepassing begint nu ook echt aan te slaan.

Lees meer

Openbare consultatie open standaarden: SMeF, e-factureren. Geef je mening!

De experts adviseren het Forum Standaardisatie en het Nationaal Beraad om SMeF (Semantisch Model eFactuur/e-Facturen) 2.0 op te nemen op de lijst met open standaarden met de status ‘pas toe of leg uit’. Mee eens? Oneens? Laat het ze weten!

Lees meer

Feit of fabel: geldt verplicht e-factureren per 2017 voor de hele overheid of alleen voor Rijksdiensten?

Tijdens onze dagelijkse speurtocht op Internet kwamen we een verslag tegen van een webinar dat KING/VNG in samenwerking met het programmabureau e-factureren van PIANOO op 27 juni 2016 organiseerde. Dit webinar was geheel gewijd e-factureren en in het verslag viel het antwoord op de volgende vraag op: VRAAG “Klopt het dat de wettelijke verplichting tot e-factureren strikt genomen enkel nog betrekking heeft op de Rijksoverheid en dat het voor de decentrale overheden eigenlijk nog 'facultatief' is (maar wel van harte aanbevolen, gezien het feit dat de VNG het in modelovereenkomst opneemt)” ANTWOORD “Nee, de EU-Richtlijn is bindend voor overheden van alle niveaus en gaat in per 1 november 2018 [27 november 2018, red] en heeft betrekking op het ontvangen en verwerken van e-facturen. Het Rijk kan e-facturen ontvangen en verwerken en is klaar voor die verplichting. Het Rijk heeft er voor gekozen die verplichting door te vertalen naar haar leveranciers door per 1 januari 2017 het verzenden verplicht te stellen. Voor lokale overheden geldt: Zij die nog niet kunnen ontvangen en verwerken, zullen haast moeten maken om 2018 te halen. Vooruitlopend daarop gaat de VNG alvast die verplichting doorvertalen aan leveranciers via de model inkoopvoorwaarden.” Maar, klopt dit antwoord? Feit? of Fabeltje?

Lees meer

Simac realiseert voor Nuac Accountants de oplossing op maat dankzij ERP Client

Simac Document Solutions heeft de onderhoudsarme en gebruikersvriendelijke ERP Client ontwikkeld. De 'ERP Client' is nu ook bij Nuac ingezet en zorgt na herkenning voor een probleemloze uitwisseling van de data tussen Opentext Capture Center en Afas Profit.

Lees meer

UBL -SI nieuws: SI-UBL versie 1.2 (concept), kredietbeperking, betalingskorting en G-rekening

De geestelijk vader van de UBL Ketentest, Gerard Bottemanne (GBNED), heeft een aantal factuurscenario’s uitgewerkt, zoals verschillende BTW-scenario’s en aan drie veelgevraagde functies: kredietbeperking, betalingskorting en de G-rekening. Daarnaast is ook het veld 'AccountingCostCode' toegevoegd, voor het gebruik van RGS codes.

Lees meer

UBL E-factureren versterkt werkkapitaalpositie van de Nederlandse afvalindustrie

05 Aug 2016  |  Accounting, Adoptie, E-factureren, UBL

Met Waste Insight kunnen e-facturen in PDF en UBL rechtstreeks worden verstuurd én geautomatiseerd worden ingelezen in het ICT-systeem van de klant. Facturen worden door de klant zonder tussenkomst van een administratief medewerker ingelezen en automatisch geboekt.

Lees meer