Deze website zal per 1 september 2018 niet meer bereikbaar zijn

Archief voor Factuurverwerking

ABN Amro investeert in Lyanthe

Lyanthe bedient naar eigen zeggen 80.000 klanten in Nederland en België en wil in de komende jaren internationaal groeien. Om dit te realiseren ontvangt het financiële expertise en ondersteuning van ABN Amro Participaties. 

Lees meer

Foutieve facturen: de ongemerkte tijdslurpers in uw bedrijf

08 Sep 2017  |  Factuurverwerking

Slimme integratie verlaagt de doorlooptijd, vermindert de kans op fouten en draagt bij aan een professionele uitstraling naar uw opdrachtgevers. Met de software van Kofax of Basware verloopt het retour zenden van een foutieve factuur volledig automatisch.

Lees meer

AEB Amsterdam werkt 18000 inkoopfacturen met behulp van ISP-Invoice

05 Sep 2017  |  Factuurverwerking, Praktijk

AEB heeft recent een volledige JD Edwards Upgrade geïmplementeerd; een logische vervolgstap was een oplossing voor digitalisering van de inkomende factuurverwerking aan het systeem te koppelen.

Lees meer

go2UBL informatiebijeenkomst: nog meer rendement uit e-factureren halen – RGS in UBL

Op 6 september 2017 start om 10:30 in Beverwijk een bijeenkomst met softwareleveranciers hoe zij elkaar kunnen ondersteunen bij de bepaling van de juiste RGS code. Daarmee wordt de efficiency van UBL e-factureren nog verder verhoogd.

Lees meer

ISProjects en Pantheon Automatisering bundelen hun krachten

28 Aug 2017  |  Factuurverwerking, Samenwerking

ISProjects en Pantheon Automatisering hebben samen een interface ontwikkeld waarmee de klanten van Pantheon Automatisering naast een financieel of logistiek systeem kunnen kiezen voor een geautomatiseerde factuurstroom.

Lees meer

E-factureren: de stand van zaken anno 2017. Hoever zijn we nu? En wat staat er nog te gebeuren?

Er wordt al een jaar of tien, vijftien hard gewerkt om e-factureren gemeengoed te laten. Hoever zijn we nu? Wat staat er te gebeuren en waar lopen we nog tegenaan? In dit artikel wordt dit beeld duidelijk gemaakt aan de hand van de volgende onderdelen: 1. E-factureren, digitaal factureren en de ‘adoptie’, 2. E-facturen in UBL-formaat (per e-mail versturen) 3. Verplicht e-factureren aan de overheid vanwege Europa 4. Europese Norm voor een e-factuur: EN 16931 5. PEPPOL 6. De e-factuur als ‘enabler’ voor nieuwe diensten

Lees meer

Gids boekhoudsoftware 2017: steeds meer robotic accounting op basis van UBL

Tijdens het samenstellen van de 'Gids boekhoudsoftware 2017' heeft onderzoeksbureau GBNED in kaart gebracht in hoeverre 'robotic accounting' wordt ondersteund in door boekhoudpakketten.

Lees meer

Scan Sys ontbijtsessie: digitale factuurverwerking

09 Aug 2017  |  Evenement, Factuurverwerking

Kom donderdag 28 september 2017 van 08.00 uur tot 10.00 uur naar de gratis ontbijtsessie van Scan Sys over de digitale verwerking van facturen en ontdek de voordelen van een geautomatiseerde factuurverwerking.

Lees meer

DDi vergemakkelijkt de start met e-factureren met DDi eInvoiceConnect

08 Aug 2017  |  Accounting, Factuurverwerking, UBL

Met eInvoiceConnect van DDi wordt iedere factuur, ongeacht het bestandsformaat, omgezet naar UBL en samen met de (originele) pdf-factuur aangeboden aan het boekhoudpakket

Lees meer

Kwaliteitscontrole bij e-administratie en factuurverwerking: De menselijke factor bij go2UBL

 “Een robot is goed, maar de mens is beter”, is de overtuiging van Rob Tolstra, oprichter en CEO van de hightech-onderneming voor e-administratie go2UBL. Dat is dan ook de reden dat menselijke controle in zijn bedrijf een integraal onderdeel is van het in hoge mate geautomatiseerde bedrijfsproces. Een interview met Rob Tolstra en Herman Gerrits, accountmanager bij go2UBL, over de menselijke factor.

Rob Tolstra: “Het uitgangspunt van go2UBL is altijd geweest dat de mens beter in staat is om facturen te boeken dan een robot. go2UBL is dus gebouwd op twee pijlers: mensen die herkennen en techniek om de processen en de tijdigheid te borgen. Alleen zo realiseren wij de 95% betrouwbaarheid die wij onze klanten nu bieden. En ook de 97% tot zelfs 99,5% betrouwbaarheid die binnenkort mogelijk is.”

Als je inmiddels enkele miljoenen facturen verwerkt per jaar, heb je behoefte aan meer ondersteuning dan alleen tekstherkenning. Door middel van nieuwe geautomatiseerde technieken is veel mogelijk. Tolstra ziet het bedrijfsproces als een elektrische fiets. “We zitten zelf aan het stuur, we bepalen zelf hoe hard we gaan, maar even wat ondersteuning bergop is toch wel lekker.”

Samenwerking robot en mens

Herman Gerrits, accountmanager bij go2UBL: “Wij halen alle documenten door een OCR-engine. Die zorgt ervoor dat we vrij gestructureerde informatie krijgen. Tegelijk zien we ook dat er best documenten met een lage tot zeer lage kwaliteit mee komen; en geregeld kunnen onze robots er geen chocola van maken. Op dat moment komt bij ons de menselijke factor in het spel. Onze medewerkers controleren en corrigeren dan die documenten.”

Als de go2UBL-robots het document in voldoende mate herkennen, wordt het document geclassificeerd. Dit gebeurt volautomatisch met circa 85% van de documenten. In geval van twijfel volgt ook hier een tussenstap van menselijke verwerking. go2UBL wil geen documenten onterecht afkeuren.

“Na het classificeren, proberen we vast te stellen wie het document heeft opgesteld. Meestal is dat de crediteur, maar dit kan ook de Belastingdienst zijn of de debiteur in geval van verkoopfacturen of self-billing”, aldus Tolstra. “Doordat we inmiddels met een vrij omvangrijke database (lees 96.000 leveranciers) werken, kan niet gewerkt worden met sjablonen. Onze robots bekijken eerder verwerkte documenten die door ‘de mens’ verwerkt zijn. Deze informatie wordt na enkele waarschijnlijkheidscontroles opgeslagen. Hierin wordt bijvoorbeeld bijgehouden waar op het document het KvK-dossiernummer of de IBAN van de documentopsteller staat.

Indien we een nieuw document van deze documentopsteller krijgen, halen we alle informatie van het document af (via data van de OCR-engine) en uiteraard gaan we kijken of de informatie kan kloppen. Deze vergelijking wordt weer gedaan op basis van historische gegevens.

Zijn we voldoende zeker, dan wordt van de gestructureerde data een UBL samengesteld en wordt deze uitgeleverd. We streven een garantie na van 97% juistheid naast de vertrouwde 100% volledigheid. Onze waarschijnlijkheidscontroles zijn vanzelfsprekend erg streng. Door deze strenge controles laten wij slechts een relatief klein deel volautomatisch met voldoende zekerheid afleveren.”

Fouten eruit strijken

Herman Gerrits vult aan: “Ook hier komt de menselijke factor weer om de hoek kijken. Niemand herkent een factuur beter dan de mens. Op basis van de waarschijnlijkheidsanalyse bepalen we of de mens alleen de eindcontrole doet of de complete verwerking. Ons ‘menselijke proces’ is ingericht om documenten foutloos af te leveren. Immers wij beseffen terdege dat een fout vanuit onze aanlevering een groot effect heeft voor de boekhouding aan de achterzijde.”

Voordat een factuur naar de eindklant wordt gezonden, wordt deze opnieuw door een kwaliteitscontroleproces gehaald. Hierbij wordt beoordeeld of het document opnieuw aangeboden moet worden aan een kwaliteitscontroleur. Is dat zo, dan beoordeelt de controleur of het document door mag, aangepast door mag of juist opnieuw verwerkt dient te worden. Bij een eventuele fout in de verwerking wordt zowel de robot als de verwerker gecorrigeerd. Door dit systeem van controles worden fouten er als het ware uit gestreken.

Rob Tolstra: “Op dit moment hebben we voornamelijk machine-learningtechnieken met supervisie toegepast. Dat wil zeggen: we leren van de historie maar geven ook actief sturing via de programmatuur, door middel van uitgebreide beslisbomen die bepalen hoe een factuur door het proces moet lopen. We zijn druk bezig om de classificatie van de documenten via een zogenoemd ‘neuraal netwerk’ te laten verlopen. Hierdoor zal het percentage van 85% naar verwachting opgehoogd kunnen worden naar ongeveer 94% volautomatisch. De laatste procenten krijgen je niet weg, door de grote diversiteit aan type inkoopdocumenten, bijvoorbeeld handgeschreven documenten.”

Verbeterde dienst

Tot besluit heeft Tolstra interessant nieuws: “Speciaal voor administratiekantoren met grote volumes, corporates en aanbieders van rpa-software (Robotic Proces Automation) introduceren wij binnenkort een verbeterde dienst, waarbij we naast 100% volledigheid ook kunnen gaan naar een 99,5% juistheid. Bij dit product wordt de kwaliteitscontrole nog verder aangescherpt en houdt de mens nog meer supervisie over het gehele proces.”