Deze website zal per 1 september 2018 niet meer bereikbaar zijn

Archief voor Juridische aspecten

Verplicht B2B e-factureren voor Italiaanse bedrijven vanaf 1 januari 2019!

Na PDF e-factureren gaat e-factureren tussen particuliere bedrijven op basis van XML (UBL) zich over heel Europa verspreiden. Italië heeft daar alvast een voorschot op genomen. Zij gaat e-factureren tussen bedrijven verplicht stellen vanaf januari 2019. Het hing al even in de lucht, maar er waren nog wel wat vraagtekens of een eerdere Europese Richtlijn het wel toeliet dat een Lidstaat bedrijven in dat land verplicht gaat stellen om onderling te e-factureren.

Lees meer

Eerste Kamer neem wetsvoorstel wijziging Aanbestedingswet vanwege e-factureren aan

Het wetsvoorstel dat de Aanbestedingswet wijzigt voor de grondslag om e-factureren wettelijk verplicht te stellen, is op 29 december 2017 zonder stemming door de Eerste Kamer aangenomen.

Lees meer

De wettelijke betaaltermijnen wijzigen. Wat gaat er veranderen?

Overeenkomsten die na 1 juli 2017 worden afgesloten en die een betaaltermijn hebben van langer dan 60 dagen, daarvan wordt de betaaltermijn van rechtswege nietig verklaard.

Lees meer

E-factureren en het besluit administratieve verplichtingen omzetbelasting

Tussen al het 'e-factureren naar de Rijksoverheid voor nieuwe inkoopcontracten in 2017' is het soms ook wel verfrissend om weer even een update te geven over hoe het ook alweer zat met e-factureren in een BTW plichtigen omgeving.

Lees meer

Webinar: Controle op uw contracten – Registreren, beheren en managen

Dit webinar is bedoeld voor inkopers en contractverantwoordelijken bij de (semi-)overheid of in de private sector, die belang hebben bij een goed contractmanagement en graag willen leren hoe dit eenvoudig vorm gegeven kan worden.

Lees meer

Economische Zaken wil eind 2016 verplicht B2G e-factureren in UBL-SI, UBL-OHNL , SETU

Momenteel wordt wetgeving voorbereid die de verplichting verankert in de Nederlandse wet, de Aanbestedingswet 2012. De Rijksoverheid wacht daar niet op en implementeert momenteel al de voorzieningen om e-facturen te kunnen ontvangen. Zij zullen naar verwachting in 2016, in ieder geval in nieuwe contracten met leveranciers, e-facturering verplicht stellen.

Lees meer

E-facturatie en de wettelijke bewaarplicht: hoe zit dat eigenlijk?

Hoe moet je de bewaarplicht zien in combinatie met e-facturatie? Is het, zoals vroeger, noodzakelijk om alle facturen te bewaren en/of te printen, terwijl ze ook digitaal zijn opgeslagen? Het antwoord is nee; eVerbinding legt het uit.

Lees meer

Belgische overheid gaat e-factureren fiscaal stimuleren

Op 8 december is er een besluit in de Belgische staatscourant gepubliceerd. Het Koninklijk Besluit van 2 december 2015 (B.S. 8 december 2015) voorziet in een investeringsaftrek voor digitale investeringen. Het besluit heeft als doel om de investeringen van MKB-ers (In België: KMO's) op het gebied van digitale betalingen, elektronisch factureren en cybersecurity te stimuleren en fiscaal te ondersteunen.

Lees meer

Optimaal contractmanagement: Contractbeheer door het monitoren van uw contracten

Contractsbeheer is ideaal wanneer u ruim voor de contractsvervaldatum automatisch een melding ontvangt van een naderend contracteinde. Voor het implementeren van contractbeheer zijn drie punten van belang waar u rekening mee moet houden.

Lees meer

4 tips voor een contractmanagement strategie met rendement

Veel organisaties hebben dan ook een of andere vorm van contractbeheer of contractmanagement ingevoerd. De kwaliteit van invoering laat echter vaak te wensen over. BCT u 4 tips voor het opzetten van efficiënt contractmanagement.

Lees meer