Deze website zal per 1 september 2018 niet meer bereikbaar zijn

Archief voor Overheid

Convenant e-factureren ondertekend in Den Haag

Tijdens het minisymposium e-Factureren B2G in Den Haag is dinsdagmiddag het convenant e-factureren ondertekend door VNO-NCW,  MKB Nederland, ICT~Office, het ministerie van Financiën, het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, de Manifestgroep (van Uitvoeringsorganisaties van de overheid), de Vereniging van Nederlandse Gemeenten en het Ministerie van Economische Zaken. De ondertekening van het Convenant houdt een intensieve samenwerking in tussen overheid en de markt ter bevordering van het elektronisch factureren aan de overheid.

Na een woord van welkom door EZ-ambassadeur e-Factureren Marco Pastors waren er diverse sprekers die een toelichting gaven op het onderwerp: prof.dr.ir. Han Gerrits, directeur Innovation Factory en hoogleraar “E-Business & IT-industry”, Rex Arendsen, projectleider e-Factureren B2G, Staatssecretaris Ank Bijleveld-Schouten van Binnenlandse Zaken en Mr. B.E.M. Wientjes, voorzitter VNO-NCW.

Het doel van het convenant is om door middel van inspanningen van overheidspartijen en marktpartijen te bereiken dat in 2010 e-facturen minimaal 10% van het totale aantal facturen aan de overheid uitmaken. In 2014 moet dat 80% zijn en in 2017 voor de volle 100%.

Leveranciersprofielen

Om het convenant kracht bij te zetten werd een tweetal documenten gepresenteerd: Een overzicht van leveranciersprofielen met meer dan vijftig aanbieders van oplossingen rondom elektronisch factureren en geautomatiseerde factuurverwerking.

Bekijk hieronder de leveranciersprofielen:

Readiness Monitor

Daarnaast ontvingen bezoekers een exemplaar van de Readiness monitor e-factureren, een onderzoek naar de ontwikkeling van vraag en aanbod op het gebied van e-factureren, gelet op de diverse initiatieven die worden genomen vanuit het Stakeholdersoverleg elektronisch factureren. 
 
Bekijk hier de Readiness Monitor:
 

Intentieverklaring ondertekend: Ede start project elektronisch factureren

 

 
Marco Pastors, ambassadeur E-factureren van het ministerie van Economische Zaken en Evert van Milligen, wethouder Financiën van Ede hebben vandaag een intentieverklaring ondertekend. Daarin staat dat de gemeente Ede elektronisch factureren invoert. De gemeente Ede heeft de ambitie om in 2010 de helft van alle inkomende en uitgaande facturen (in totaal 81.000) elektronisch te verwerken.

Met de ondertekening van de intentieverklaring sluit Ede aan op het actieplan Elektronisch Factureren van het ministerie van Economische Zaken, dat het gebruik van e-factureren in overheidsorganisaties en het bedrijfsleven stimuleert. Elektronische facturen maken het betalingsproces sneller en efficiënter. Daarnaast betekent het verzenden en ontvangen van elektronische facturen een besparing op portokosten en papier.

Ede heeft softwareleverancier BCT gevraagd om een programma te ontwikkelen waarmee facturen elektronisch verwerkt kunnen worden. Voor de zomer wordt het programma uitvoerig getest. Ede heeft bedrijven gevraagd om daaraan mee te werken. Na de zomer is Ede klaar om rekeningen elektronisch te verwerken.

www.bct.nl
www.edegelderland.nl

Gemeente Zevenhuizen-Moerkapelle kiest Corsa DMS van BCT

De gemeente Zevenhuizen-Moerkapelle is gestart met de implementatie van het document management systeem Corsa van BCT Guiding Documents. Het project voorziet in de digitalisering van alle documentstromen en vormt tevens de eerste fase van de uitbreiding van de elektronische dienstverlening en de digitalisering van de werkprocessen in de gemeente Zuidplas, die per 1 januari 2010 ontstaat door het samengaan van de gemeenten Zevenhuizen-Moerkapelle, Nieuwerkerk aan de IJssel en Moordrecht. Parallel aan dit project worden een systeem voor content management en mid-office applicaties aangeschaft en geïmplementeerd.

De drie gemeenten, die per 1 januari 2010 opgaan in de nieuwe gemeente Zuidplas, zijn al voortvarend aan de slag gegaan met de integratie van de activiteiten en de organisatie. De activiteiten op het gebied van informatiemanagement worden ondergebracht in de afdeling Facilitaire Zaken, waaronder ook de Documentaire Informatie Voorziening valt, en in de afdeling P&O en I&A. Binnen die afdelingen is de laatste tijd intensief samengewerkt aan de inrichting en ondersteuning van de toekomstige, gezamenlijke DIV-werkprocessen.

De gemeenten Nieuwerkerk aan den IJssel en Moordrecht hadden al een systeem voor het digitaliseren van de postverwerking en de archivering van documenten. De gemeente Zevenhuizen-Moerkapelle was nog niet zover, maar kreeg wel de pilot met het nieuwe document management systeem toegewezen. “Het is juist een voordeel, dat we in Zevenhuizen-Moerkapelle met een schone lei kunnen beginnen”, zegt projectleider DMS Michael Burgmans. “Nadat we samen een plan van aanpak en een programma van eisen hadden opgesteld, bleek dat de systemen in Nieuwerkerk en Moordrecht aan vervanging toe waren. We kunnen hier dus volkomen onbevooroordeeld met het nieuwe systeem aan de slag, waarbij de nieuwe werkwijze voor de gemeente Zuidplas centraal staat. Uiteraard worden gegevens vanuit de huidige applicaties geconverteerd. De DIV- medewerkers van de twee andere gemeenten kunnen na de zomer ‘snuffelstages’ lopen bij Zevenhuizen-Moerkapelle om kennis te maken met het systeem en ervaring op te doen. De eindgebruikers van de gemeenten Nieuwerkerk aan den IJssel en Moordrecht komen later dit jaar aan de beurt. De applicatiebeheerders en medewerkers DIV, die bij de pilot betrokken zijn, zullen ook een belangrijke rol spelen bij de enthousiasmering en opleiding van de andere werknemers.”

Het nieuwe DMS wordt geleverd door BCT Guiding Documents. Het systeem moet voor de zomer operationeel zijn. Het gaat om MyCorsa voor de opslag en archivering in combinatie met Corsa Capture voor het scannen van documenten. Daarnaast verzorgt BCT de integraties met de applicaties, die op de vakafdelingen gebruikt worden. Aan de keuze voor BCT ging een omvangrijk selectieproces vooraf, waarbij vijf leveranciers betrokken waren. Het traject bestond uit diverse referentiebezoeken, presentaties en demo’s, die bijgewoond werden door werknemers van de afdelingen Facilitaire zaken, P&O en I&A, maar ook door het management en de toekomstige gebruikers. Naast functionaliteit en prijs gaf vooral de ondersteuning bij de beschrijving van een groeipad naar de toekomst de doorslag, waarbij de nieuwe gemeente volledig vrij blijft in de keuze van applicaties en leveranciers. “Die moeten naadloos met het DMS geïntegreerd kunnen worden, want we willen ons niet bij voorbaat op één leverancier vastleggen.”

De nieuwe gemeente Zuidplas wil een professionele IT-infrastructuur ontwikkelen, die de werkprocessen en dienstverlening richting burgers optimaliseert. De eerste stap is de digitalisering van alle inkomende, interne en uitgaande post en een eenvoudige routering van de documenten in de organisatie. Burgmans: “Als het systeem draait, stoppen we direct met de verspreiding van fysieke documenten. Werknemers mogen wel documenten voor eigen gebruik printen en bewaren, maar het DMS is leidend; zeker ook wat betreft versiebeheer. Na de pilot in Zevenhuizen-Moerkapelle wordt het systeem per 1 januari 2010 in de hele, nieuwe gemeente Zuidplas uitgerold. In de volgende fase willen we het content management systeem met workflow functionaliteit, externe databases en een mid-office applicatie aan elkaar koppelen. Het ultieme doel is de koppeling van de front-office aan de back-office, waardoor de werkprocessen grotendeels geautomatiseerd worden, om onze burgers optimaal van dienst te kunnen zijn.”

www.bct.nl

‘Blij met wijziging BTW-heffing grensoverschrijdende diensten’

VNO-NCW is blij dat ondernemers die diensten verlenen aan ondernemers in een andere Europese lidstaat, met ingang van 1 januari 2010 in veel gevallen geen BTW meer hoeven te factureren. De afnemers moeten in de eigen lidstaat voor de BTW-afhandeling zorgen. Door deze vereenvoudiging wordt grensoverschrijdende dienstverlening aantrekkelijker. Deze nieuwe BTW-regel staat in een wetsvoorstel dat maandag naar de Tweede Kamer is gestuurd. Het geeft uitvoering aan het BTW-pakket waarover de lidstaten het enige tijd geleden eens zijn geworden. 

Ook positief is dat het wetsvoorstel de procedure vereenvoudigt voor het terugvragen van BTW die in een andere lidstaat is betaald. Met ingang van 2010 moeten alle teruggaveverzoeken langs elektronische weg bij de eigen belastingdienst worden ingeleverd. Die stuurt de verzoeken door naar de belastingdienst van de lidstaat die moet terugbetalen. Bij te late terugbetaling heeft de ondernemer recht op een rentevergoeding.
 
Nieuw is verder dat ondernemers periodiek een overzicht bij de belastingdienst moeten inleveren van diensten die zij hebben verricht aan buitenlandse ondernemers. Met deze zogenoemde listing, die nu alleen geldt voor goederenleveringen naar andere lidstaten, beogen de lidstaten fraude tegen te gaan.

Bron: Allepersberichten.nl

Heemskerk lanceert website voor digitale nota: ViaMijnBank.nl

 

  
Staatssecretaris Heemskerk van Economische Zaken lanceerde woensdag 18 maart 2009 samen met Wim Mijs, directeur van de Nederlandse Vereniging van Banken de website ViaMijnBank.nl (via mijn bank .nl).
 
Via de site krijgen consumenten en bedrijven informatie over het voordeel van het digitaal versturen van nota’s. Ook kunnen klanten van ABN AMRO, ING en Rabobank met ViaMijnBank hun rekeningen online ontvangen en vervolgens betalen via hun eigen beveiligde omgeving in internet bankieren.
 
In zijn speech bij de lancering wees Heemskerk op de voordelen van het digitaal versturen van rekeningen. Samen met Marco Pastors (Ambassadeur e-factureren van het Rijk) werkt Heemskerk er aan dat de overheid in 2010 10 procent van de facturen elektronisch ontvangt én verwerkt. “Dit scheelt de bedrijven en belastingbetaler veel geld. Binnenkort leggen we deze afspraken ook vast in een overeenkomst met VNO-NCW, MKB Nederland en de belangrijkste overheidspartijen die veel factureren”, aldus de staatssecretaris.
 
Naast het belang van e-factureren wees Heemskerk op het belang van vernieuwing in de dienstensector in het algemeen. “De banken laten met dit soort initiatieven zien dat ze voorop lopen als het gaat om het gebruiken van ICT.” Ook in andere onderdelen van de dienstensector is echter nog veel winst te halen. De productiviteit in de Nederlandse dienstensector in het algemeen groeit langzaam. Dit is nadelig voor de concurrentiepositie van de diensector. Zeker ook in het licht van de huidige crisis. Naar de oorzaak van deze achterstand vindt momenteel nader onderzoek plaats. Ook helpt Economische Zaken branches concreet om te digitaliseren met het programma Nederland Digitaal in Verbinding (www.ndiv.nl).

Bron: EZ

 

 

Belastingdienst stelt geen eisen aan digitale facturen

De Belastingdienst gooit de regels voor elektronisch factureren aan de kant. Voortaan is een factuur in de vorm van een Word-document of pdf, zonder digitale handtekening, voor de dienst al voldoende.
 
Staatssecretaris De Jager van Financiën maakte onlangs bekend facturen in de vorm van een Word-document of pdf zonder digitale handtekening voor de Belastingdienst ook accceptabel zijn. Ambassadeur Elektronisch Factureren Marco Pastors is ‘prettig verrast’. “We moeten er nu snel bij zijn zodat de de facturen niet alleen digitaal verzonden maar ook automatisch verwerkt kunnen worden.” Pastors’ werkgroep, onderdeel van het ministerie van Economische Zaken, heeft als doelstelling ervoor te zorgen dat in 2010 tien procent van de inkomende facturen van de overheid digitaal is. Eén dag per week besteedt Pastors aan zijn ambassadeursschap.
 
Kostenhalvering 
Digitaal factureren scheelt bedrijven de helft in kosten, is de verwachting. Een papieren factuur kost tussen de zestig en tachtig euro of zelfs meer. De handeling, behandeltijd, de fouten die gemaakt worden in bedragen of rekeningnummers, het herstellen daarvan, het archiveren en bewaren van één zo’n factuur maakt het duur. Dit geldt ook voor een elektronische factuur in de vorm van een Word- of pdf-document, omdat die vaak alsnog wordt uitgeprint of overgetypt en bewaard.
 
Een elektronische factuur kost tussen de twintig en dertig euro als deze automatisch wordt verwerkt, dus is naar schatting minstens de helft goedkoper. Bedrijven zijn zich niet bewust van de hoge kosten van schriftelijke facturen, zegt Pastors. “Het is een soort gegeven, een ingeslopen ritueel. Terwijl andere bedrijfsprocessen allang geautomatiseerd zijn, blijft het elektronisch factureren achter. Ook de overheid is daarin niet leidinggevend geweest. Die loopt wel warm voor heel bijzondere vernieuwingen, maar elektronisch factureren is niet sexy en niet verplicht en daarom valt het tussen wal en schip. Terwijl elke organisatie er een keer aan moet.”
 
Nepfacturen 
De overheid heeft gekozen voor UBL 2.0 (Universal Business Language) als standaard. Deze is in Denemarken al jaren verplicht en dat werkt goed. Pastors: “Het is een garantie aan bedrijven dat de overheid in ieder geval dit format kan verwerken.” Tot extra hoge kosten hoeft dat niet te leiden. De standaard is in veel boekhoudsoftware al aanwezig en verschillende softwareleveranciers zijn er mee bezig. Daarnaast komt er mogelijk een vignet op overheidssites om handmatig een UBL-factuur aan te maken, geschikt voor kleine bedrijven.
 
Voor nepfacturen hoeven overheid en bedrijfsleven niet bang te zijn, zegt Pastors. “De crediteurenadministratie kijkt heel goed wat er binnenkomt, van wie het is en of er iets besteld is. Elk bedrijf is daar zorgvuldig in. Het is moeilijk om nepfacturen betaald te krijgen, dat gebeurt op papier ook zelden.”
 
Alle hens aan dek 
De overheid ontvangt jaarlijks 10,5 miljoen facturen. Een nulmeting vorig jaar wees uit dat 0,3 procent daarvan elektronisch binnenkomt. Pastors is een jaar bezig om dit aantal te verhogen en inmiddels zit dit virtueel op 7 procent in 2010. Is 10 procent niet een heel lage doelstelling? “We wilden een ambitieuze maar niet belachelijke doelstelling. Dit is de eerste aanzet. Ik verwacht dat over vijf jaar 80 tot 90 procent van de facturen via e-facturatie gaat. Tegen die tijd hebben we alle wielen uitgevonden en drempels geslecht.”
 
Op 7 april tekenen de overheid (de drie staatssecretarissen Bussemaker van Buitenlandse Zaken, De Jager van Financiën en Heemskerk van Economische Zaken), VNO-NCW, MKB Nederland, ICT~Office, de Manifestgroep (van Uitvoeringsorganisaties van de overheid), en de Vereniging van Nederlandse Gemeenten een convenant ter bevordering van het gestructureerd elektronisch factureren tussen markt en overheid.
 
Is dit wel de juiste periode om met e-factureren aan de slag te gaan, nu bedrijven alle hens aan dek moeten hebben om te overleven? Juist, vindt Pastors. “De drukke tijden zijn even voorbij. Nu is het rustiger waardoor er tijd overblijft om met dit soort zaken aan de slag te gaan. Bovendien bespaart het bedrijfsleven minimaal dertig euro per factuur, geld dat ze in andere zaken kunnen investeren.”
 
Bron: Computable

Artikel: “e-factureren een uitgelezen kans voor bedrijven!”


Drastische versoepeling regels e-factureren

In de Automatiseringgids is vandaag een artikel verschenen over de nieuwe omstandigheden rondom elektronisch factureren. Friso de Jong van Factuurwijzer geeft hierin zijn mening over de totstandkoming, voordelen, maar ook (voorlopige) knelpunten van deze immense omslag.

Lees hieronder het volledige artikel in de Automatiseringgids of download het artikel in PDF.

Bron: Automatiseringgids

Gemeente Rijswijk en BCT krijgen eervolle vermelding op VIP Gala

Tijdens het VIP Gala, dat op 12 februari jl. in Noordwijk aan Zee werd gehouden, kregen de gemeente Rijswijk en BCT Guiding Documents een eervolle vermelding van de jury. De vermelding had betrekking op de invoering van het Zakenmagazijn van BCT gekoppeld aan het redesign van de website van de gemeente. Het zakenmagazijn fungeert als schakel tussen de front- (de website) en back-office (het ambtelijke apparaat) van de gemeente. Dankzij de implementatie van het zakenmagazijn is een IT-infrastructuur ontstaan, waarmee diverse werkprocessen volledig automatisch en elektronisch afgehandeld kunnen worden.

Sinds het najaar van 2008 kunnen inwoners van Rijswijk via de vernieuwde website van de gemeente interactieve formulieren invullen, die vervolgens automatisch een zaak starten. De formulieren worden tevens doorgesluisd naar de digitale werkvoorraad van de ambtenaren. Het gaat bijvoorbeeld om verhuisberichten, kwijtscheldingen, klachten, hondenbelasting, parkeer-, kap- en evenementenvergunningen. De verdere afhandeling van de aanvragen wordt aangestuurd met behulp van workflow faciliteiten in het systeem. Inwoners worden via een persoonlijke internetpagina en e-mail op de hoogte gehouden van de status van hun aanvraag of verzoek. Dankzij het systeem wordt dus niet alleen de doorloopsnelheid van aanvragen verbeterd, maar neemt ook de transparantie van de dienstverlening toe.

“Vanwege met name de efficiënte en effectieve inzet van zowel traditionele als Open Source software, de snelheid waarmee het project is gerealiseerd en de bijzondere aandacht voor veranderingsmanagement heeft de jury in de verkiezing VIP Applicatie van het Jaar 2008 besloten de toepassing bij de gemeente Rijswijk, gerealiseerd door BCT Guiding Documents, te belonen met een eervolle vermelding”, zo staat in het juryrapport.
De eervolle vermelding tijdens het VIP Gala is overigens niet de enige erkenning die het project ten deel viel. Mede dankzij het project is de gemeente Rijswijk een van de snelste stijgers op de ranglijst van gemeenten, die hun dienstverlening via internet het best geregeld hebben. In de ranglijst van Overheid.nl steeg Rijswijk in amper een half jaar van plaats 273 in juli 2008 naar plaats 13 in januari 2009.

www.bct.nl

 

Ministerie van Financiën: “Voortaan elektronisch factureren”

 
De staatssecretaris van Financiën heeft besloten dat (elektronische) facturen voortaan vormvrij zijn. Ondernemers kunnen daardoor bijvoorbeeld ook facturen versturen als PDF-document.

U kunt zelf beslissen om uw elektronische factuur te beveiligen. Zo kunt u (bijvoorbeeld) een PDF-document beveiligen met een wachtwoord. Zo’n document kan zonder wachtwoord (door de ontvanger) wel worden gelezen en afgedrukt, maar niet veranderd. Als u het naar uw afnemer verstuurt, weet u zeker dat de inhoud van het bericht niet tijdens de verzending over het internet is veranderd.

Op het internet vindt u verschillende tooltjes waarmee u uit een teksverwerkings- of boekhoudpakket direct een beveiligde PDF kunt maken. Meestal installeren deze tooltjes zich als “printer” op uw systeem. Door met deze “printer” een afdruk te maken, wordt de factuur als beveiligd PDF-document op uw harde schijf opgeslagen. Google bijvoorbeeld op “free pdf writer” voor een aantal gratis tooltjes om PDF’s te maken. Kies bij voorkeur een versie die beveiliging van PDF’s ondersteunt. Het beveiligde document kunnen u en uw afnemer elektronisch in de administratie bewaren. U kunt ook gebruik maken van een zogenoemde service provider die u helpt bij het opstellen en verzenden van uw facturen.

Naast het versturen door middel van een eenvoudig PDF-document zijn er ook oplossingen op de markt waarmee de ontvanger van een factuur de factuurgegevens rechtstreeks elektronisch uit het factuurbericht in zijn administratie kan inlezen. Daarvoor kunt u gebruik maken van standaarden, zoals UBL. U hoeft de informatie van de factuur dan niet meer over te typen. Door gebruik te maken van dit soort mogelijkheden kunt u bij het verzenden van uw facturen een maximale administratievelastenverlichting bereiken, voor uzelf maar ook voor uw afnemers.

De overige factuurvereisten wijzigen niet: op het elektronische factuurbericht moet u als ondernemer alle informatie vermelden die ook op een papieren factuur moet staan. Het gaat puur om de wijze waarop partijen de facturen of factuurgegevens uitwisselen.

Bron: www.minfin.nl

ECP.nl en EPN verenigen zich tot ECP-EPN

19 Feb 2009  |  Nieuwsartikelen, Overheid

Platform voor de informatiesamenleving EPN en platform voor eNederland ECP.NL hebben een nieuwe naam gekozen voor hun fusie-organisatie: ECP-EPN. Beide clubs waren al per 1 januari samengegaan.

ECP-EPN is de nieuwe naam voor de organisatie die is ontstaan uit de samensmelting van de twee maatschappelijk georiënteerde ict-platforms ECP.nl en EPN. Honderdzestig partijen zijn betrokken bij ECP-EPN, uit alle hoeken van de samenleving. Overheden, gebruikers, bedrijven, koepels (VNO-NCW, Consumentenbond) en kenniscentra (universiteiten, TNO). Het platform – formeel een stichting – is onafhankelijk en wordt gefinancierd door de leden. In andere landen, zoals Frankrijk en Duitsland zijn er wel organisaties die zich bezighouden met ict, maar vaak zijn ze gelinkt aan één partij, zoals de overheid. Directeur Arie van Bellen, voorheen van ECP.NL: “Landen zijn jaloers op onze autonome organisatie. Brussel heeft ons al snel gevonden als onafhankelijke kennisbron.”

ECP-EPN werkt mee aan de basiscondities voor ict, zoals een goede infrastructuur, maar ook aan verbetering van computervaardigheden. Nog steeds gebruiken 1,6 miljoen Nederlanders de computer niet of nauwelijks. Dat aantal wil de organisatie in viereneenhalf jaar terugbrengen tot de helft. De overheid stelt 12 miljoen euro beschikbaar voor het programma Digivaardig en Digibewust dat ECP-EPN uitvoert. Arie van Bellen: “Onder andere Microsoft, KPN en UPC dragen jaarlijks 300.000,- euro bij. Zij zien het maatschappelijk belang ervan in.”

Agenda
Door debat en onderzoek wil het platform de maatschappelijke betekenis van innovatieve technologie op de agenda zetten. Dit om de economie mede te versterken en het welzijn te vergroten. Verder denkt het platform mee over schaalvergroting van ict-toepassingen voor het bedrijfsleven, bijvoorbeeld op het gebied van elektronisch factureren, open mobiel internet en authenticatietoepassingen.

Ook wil ECP-EPN randvoorwaarden ontwikkelen om het vertrouwen van gebruikers in ict te vergroten. Daarnaast wil de organisatie partijen bij elkaar brengen, zoals ouders, scholen, Justitie en internetserviceproviders om onder meer de risico’s voor kinderen van internetten tegen te gaan.

www.computable.nl