Deze website zal per 1 september 2018 niet meer bereikbaar zijn

Archief voor Overheid

Heemskerk: meer elektronisch factureren

Staatssecretaris Heemskerk wil dat meer facturen elektronisch worden verstuurd. Zo gaat de overheid mensen aanmoedigen hun rekeningen naar de overheid elektronisch op te sturen.
Staatssecretaris Heemskerk (EZ) hield een toespraak bij een seminar over E-facturatie. Hij lanceerde daar het actieplan Elektronisch factureren.

Elektronisch factureren kan naar schatting jaarlijks meer dan 600 miljoen euro besparen. Heemskerk vindt dat het nog veel te weinig in Nederland gebeurt. Hij wil daarom de voordelen van e-facturering actiever onder de aandacht gaan brengen.
Ook vraagt hij het platform ECP.nl om samen met de Belastingdienst, VNO-NCW en MKB-Nederland een brochure en een website te maken. Dit moet ondernemers duidelijkheid geven over bijvoorbeeld de BTW-regels en de elektronische handtekening.

De overheid gaat volgens Heemskerk het goede voorbeeld geven door als ontvanger van rekeningen mensen aan te moedigen de factuur elektronisch te sturen. Dit begint in augustus 2008. In 2010 moet de overheid dan 3,6 miljoen elektronische facturen ontvangen. Dat is 10% van alle facturen. Hiervoor komen proefprojecten.
De computer van de verzender en de ontvanger van de factuur moeten elkaar dan wel ‘begrijpen’. Daarbij bewijzen open standaarden hun nut, aldus Heemskerk.

Bron: www.regering.nl

Wetgeving

Omzetbelasting, administratie en factureringsverplichtingen 19 april 2007
Dit besluit behandelt de algemene wettelijke regels over de administratieve- en factureringsverplichtingen op het gebied van de omzetbelasting, en de specifieke bepalingen over de forfaitaire berekeningsmethoden. 

Besluit nr CPP01-1104 (oud:2001) Elektronisch verzenden van facturen 26 april 2001
Dit is de tekst van de oude regeling rondom elektronisch verzenden van facturen.

Richtlijn vooroverleg 25 februari 2004
Richtlijn vooroverleg elektronisch factureren. In deze richtlijn wordt ingegaan op de manier waarop een 
gebruiker of een dienstverlener in vooroverleg met de Belastingdienst kunnen treden over elektronisch 
factureren. 

Wet op de Omzetbelasting 1968 
Met name artikel 35 en verder zijn van belang.

Algemene Wet inzake Rijksbelastingen 
Met name artikel 52. Nota bene: Dit artikel is dynamisch naar: 
– aard en omvang van een geobjectiveerde ondernemer: duurzaam winstgevend, met grip op de zaak en bereid om aan de fiscale verplichtingen te voldoen. 
– stand der techniek.