Deze website zal per 1 september 2018 niet meer bereikbaar zijn

Archief voor Overheid

Kom ook naar Basware Connect op 13 oktober 2016

Supply Chain Finance, de stand van zaken rondom e-invoicing, de “Future of Finance”, de link tussen inkoop en finance, fraudepreventie, factureren aan de overheid,....het zijn allemaal onderwerpen die aan de orde komen. Deelname is gratis.

Lees meer

Terugblik bijeenkomst Kennisplatform Administratieve Software: B2G en B2B e-factureren

20 Sep 2016  |  E-factureren, Evenement, Overheid, UBL

Op 14 september 2016 stond de bijeenkomst volledig in het teken van: verplicht elektronisch factureren en de Rijksoverheid, de Europese ontwikkeling rondom e-facturere en de UBL Ketentest.

Lees meer

Alles over de nieuwe e-facturatie wetgeving in Nederland

30 Aug 2016  |  Adoptie, E-factureren, Overheid

Eindelijk gaat de Nederlandse rijksoverheid e-facturatie verplichtstellen. Wat betekent dit nu voor uw organisatie? Wat mogen we de komende jaren verwachten op het gebied van e-facturatie? In dit blog kijken we naar de laatste ontwikkelen op het gebied van e-facturatie.

Lees meer

Feit of fabel: geldt verplicht e-factureren per 2017 voor de hele overheid of alleen voor Rijksdiensten?

Tijdens onze dagelijkse speurtocht op Internet kwamen we een verslag tegen van een webinar dat KING/VNG in samenwerking met het programmabureau e-factureren van PIANOO op 27 juni 2016 organiseerde. Dit webinar was geheel gewijd e-factureren en in het verslag viel het antwoord op de volgende vraag op: VRAAG “Klopt het dat de wettelijke verplichting tot e-factureren strikt genomen enkel nog betrekking heeft op de Rijksoverheid en dat het voor de decentrale overheden eigenlijk nog 'facultatief' is (maar wel van harte aanbevolen, gezien het feit dat de VNG het in modelovereenkomst opneemt)” ANTWOORD “Nee, de EU-Richtlijn is bindend voor overheden van alle niveaus en gaat in per 1 november 2018 [27 november 2018, red] en heeft betrekking op het ontvangen en verwerken van e-facturen. Het Rijk kan e-facturen ontvangen en verwerken en is klaar voor die verplichting. Het Rijk heeft er voor gekozen die verplichting door te vertalen naar haar leveranciers door per 1 januari 2017 het verzenden verplicht te stellen. Voor lokale overheden geldt: Zij die nog niet kunnen ontvangen en verwerken, zullen haast moeten maken om 2018 te halen. Vooruitlopend daarop gaat de VNG alvast die verplichting doorvertalen aan leveranciers via de model inkoopvoorwaarden.” Maar, klopt dit antwoord? Feit? of Fabeltje?

Lees meer

Gratis informatiebijeenkomsten over e-factureren

19 Jul 2016  |  Accounting, E-factureren, Overheid

Het kabinet heeft ondernemersorganisaties afgesproken dat per 1 januari 2017 alle leveranciers van de Rijksoverheid hun factuur elektronisch gaan indienen. Wat betekent deze verplichtstelling eigenlijk voor jou als ondernemer of accountant?

Lees meer

“Nederlandse bedrijfsleven grote winnaar door verplichtstelling e-invoicing Nederlandse overheid”

"Ten eerste zal dit de B2B-adoptie in Nederland in de hand werken. Daarnaast kunnen international overheden efficiënter met elkaar samenwerken. Voeg je deze twee samen, dan zal het internationale B2B-verkeer een enorme boost krijgen. Nederland is als handelsnatie de grote winnaar van deze verplichtstelling.”

Lees meer

Logius opent leveranciersportaal voor e-factureren richting de Rijksoverheid

04 Jul 2016  |  E-factureren, Overheid, UBL, Uitgelicht

Het is inmiddels meer en meer doorgedrongen. Vanaf 1 januari 2017 zal je verplicht je facturen aan de Rijksoverheid (dus niet de gemeenten en andere lagere overheden dat komt later pas) elektronisch moeten gaan aanleveren. Daarvoor bestaan al diverse mogelijkheden, alleen dat gaat niet de gewenste schaalgrootte opleveren. Daarom heeft Logius een leveranciersportaal geopend. Alleen....om er gebruik van te kunnen maken, moet je nog wel even een formulier opvragen, invullen en inleveren....

Lees meer

B2G en B2B e-factureren: wie is waar mee bezig? [event]

Het "Kennisplatform administratieve software" staat oOp 14 september 2016 volledig in het teken van "Elektronisch factureren B2G en B2B" en de initiatieven die daaromtrent actief zijn op dit moment.

Lees meer

BREAKING: Vanaf 1 januari 2017 verplicht UBL e-factureren naar de Rijksoverheid

17 Jun 2016  |  Compliance, Overheid, UBL, Uitgelicht

Het is zover. Vanaf 1 januari 2017 moeten alle leveranciers aan de Rijksoverheid (zo’n 86 entiteiten) bij nieuwe inkoopovereenkomsten hun facturen elektronisch indienen in een ander formaat dan plat PDF.
Deze contractuele verplichting loopt vooruit op een wettelijke verplichting die uit een Europese richtlijn voortvloeit. Daarin staat dat per eind 2018 het verplicht wordt om de rijksoverheden te beleveren met e-factureren in een geavanceerder formaat dan ‘plat’ PDF.
Overigens, voor medeoverheden (provincies, waterschappen, gemeenten) en andere aanbestedende diensten geldt een heel ander regiem. Hoe daar e-facturen kunnen worden gestuurd, is afhankelijk van hoe deze overheidsorganisaties zelf hun voorzieningen inrichten. Dat kan via SimplerInvoicing, dat kan via een directe koppeling met Digipoort. Maar ook een e-mail met XML bijlage kan door medeoverheden als e-factuur ontvangen worden.

Lees meer

B2G Programmabureau E-factureren ondergebracht bij PIANOO

03 May 2016  |  Adoptie, E-factureren, Overheid

Sinds maart 2016 is het programmabureau B2G e-factureren bij PIANOO ondergebracht om overheden te ondersteunen bij de implementatie van e-factureren. Wat doet het programmabureau e-factureren? En waarom?

Lees meer