Deze website zal per 1 september 2018 niet meer bereikbaar zijn

Archief voor Overheid

De overheid gaat Digipoort vernieuwen in 2016

21 Apr 2016  |  Digitalisering, Overheid

De overheid maakt Digipoort toekomstbestendiger, door de onderliggende infrastructuur te verbeteren, waar nieuwe overheidsvoorzieningen op kunnen worden aangesloten.

Lees meer

Economische Zaken wil eind 2016 verplicht B2G e-factureren in UBL-SI, UBL-OHNL , SETU

Momenteel wordt wetgeving voorbereid die de verplichting verankert in de Nederlandse wet, de Aanbestedingswet 2012. De Rijksoverheid wacht daar niet op en implementeert momenteel al de voorzieningen om e-facturen te kunnen ontvangen. Zij zullen naar verwachting in 2016, in ieder geval in nieuwe contracten met leveranciers, e-facturering verplicht stellen.

Lees meer

E-facturatie en de wettelijke bewaarplicht: hoe zit dat eigenlijk?

Hoe moet je de bewaarplicht zien in combinatie met e-facturatie? Is het, zoals vroeger, noodzakelijk om alle facturen te bewaren en/of te printen, terwijl ze ook digitaal zijn opgeslagen? Het antwoord is nee; eVerbinding legt het uit.

Lees meer

Openingskeynote Factuurcongres bekend: In 2016 aan de e-factuur!

28 Feb 2016  |  Adoptie, E-factureren, Evenement, Overheid

Gé Linssen bespreekt tijdens deze openingskeynote de laatste ontwikkelingen rond e-factureren, de voordelen die daarmee samenhangen en de wijze waarop de overheid het samen met branche- en koepelorganisaties uit het bedrijfsleven een extra impuls wil geven.

Lees meer

Slechts zeven leveranciers sturen op dit moment e-facturen naar de Vlaamse overheid

Het huidige federaal beheerde Mercurius platform is omslachtig. Er staat een nieuwe versie in de steigers die eenvoudiger zou zijn. Die nieuwe versie zou in april 2016 operationeel moeten zijn en zou bedrijven de mogelijkheid geven B2B + B2G + B2C e-facturen te sturen.

Lees meer

Verdwijnen blauwe enveloppe wordt nog even uitgesteld

De blauwe envelop van de Belastingdienst met de definitieve beschikking over toeslagen blijft nog even. Dat verzekerde staatssecretaris Eric Wiebes (Financiën) op verzoek van de Tweede Kamer, zo bericht de website van de Automatiseringgids.
Eerder was er nog sprake dat de Fiscus de blauwe envelop met harde hand zou uitbannen. Mede omdat al 2 miljoen mensen een eigen inbox op MijnOverheid hebben.
Wiebes benadrukte dat bij deze vaststellingen over afgelopen jaren niets mis mag gaan. Betrokkenen moeten immers tijdig reageren als zij het niet eens zijn met een beschikking. De papieren brief voor dergelijke toeslagen blijft daarom de eerste helft van 2016 gehandhaafd.

Lees meer

Nederland wacht niet op de EU richting voor verplicht B2G e-factureren.

De overheden zijn nu aan het testen of zij de aangeleverde e-facturen ook intern kunnen verwerken. Als blijkt dat het systeem technisch werkt, wil EZ contractueel vanaf de zomer van 2016 B2G e-factureren, anders dan in PDF, verplicht gaan stellen.

Lees meer

Wat weten gemeenten over wettelijk verplicht B2G e-factureren?

Nu al zijn rijksdiensten verplicht om e-facturen van leveranciers te kunnen verwerken. Dit was voor veel deelnemers van de bijeenkomst niet bekend. Ook was niet bekend dat er een Europese Norm voor e-facturen aankomt die de huidige UBL-OHNL en UBL-SI vervangt.

Lees meer

Column Jan Burgers: “Elektronisch factureren aan de overheid?”

In deze column gaat Jan Burgers in op verplicht e-factureren richting de overheid. Verplichtstelling door een overheid kan de overgang naar elektronisch facturen een stevige zet in de goede richting geven. Maar dan moet er wel worden voldaan aan een aantal voorwaarden.

Lees meer

Belastingdienst stopt na 100 jaar met versturen van de ‘blauwe enveloppes’

Dit jaar bestaat de kenmerkende enveloppe van de fiscus precies honderd jaar. De Eerste Kamer heeft dinsdag ingestemd met het wetsvoorstel Elektronisch Berichtenverkeer (EBV). Dat heeft tot gevolg dat de blauwe enveloppe van de Belastingdienst op termijn helemaal verdwijnt. In dit (onderhavige) wetsvoorstel wordt de grondslag gecreëerd voor het elektronische berichtenverkeer. Daarbij is het streven om het berichtenverkeer tussen de belastingplichtige en de Belastingdienst op langere termijn uitsluitend nog langs elektronische weg te laten plaatsvinden. Er is een grondslag opgenomen voor voorzieningen voor onder meer elektronisch berichtenverkeer (MijnOverheid, Berichtenbox), elektronische authenticatie (DigiD) en elektronische registratie van machtigingen en het raadplegen ervan (DigiD Machtigen), alsmede voor de in dat verband noodzakelijke verwerking van persoonsgegevens. Doordat de Eerste Kamer de wet heeft goedgekeurd, kan de Belastingdienst beginnen om het berichtenverkeer van en naar burgers volledig digitaal te maken. Staatssecretaris van Financiën Eric Wiebes heeft op 14 oktober 2015 het startsein gegeven voor de campagne die het einde van blauwe enveloppe zal inluiden. Hij zal het digitaliseren van de Belastingdienst dan ook verder toelichten. P.S. Mocht je abonnement bij de Belastingdienst willen opzeggen, dan zal je dat dus binnenkort ook digitaal moeten doen.

Lees meer