Deze website zal per 1 september 2018 niet meer bereikbaar zijn

Platform E-factureren

Platform E-factureren (voorheen Platform ELFA) is sinds 2006 het grootste en meest actieve platform voor professionals op het gebied van elektronisch factureren en geautomatiseerde factuurverwerking.

Missie

Platform E-factureren heeft als missie om de penetratiegraad van elektronisch factureren en geautomatiseerde factuurverwerking in Nederland te vergroten, om daarmee iedereen versneld te laten profiteren van de grote voordelen van elektronisch factureren. Een belangrijk aandachtspunt is het wegwerken van een knelpunten die grootschalige adoptie van elektronisch factureren en geautomatiseerde factuurverwerking tegenhouden. Platform E-factureren werkt zoveel mogelijk samen met haar deelnemers en met vele andere partners en stakeholders, zoals publieke organisaties en branchevertegenwoordigers.

Doelgroep

De primaire doelgroep van Platform E-factureren omvat zowel professionals als eindgebruikers op het gebied van e-factureren:

Professionals
Eindgebruikers
Overige

Partners

Platform E-factureren heeft vanuit haar missie haar medewerking verleent aan een groot aantal partners en samenwerkingsverbanden:

Stichting Waarborg E-factureren
Expertgroep adoptie e-factureren
Programma Dienstinnovatie en ICT
Overige partners

Activiteiten en instrumenten

De activiteiten en instrumenten van Platform E-factureren zijn:

– Content website Platform E-factureren
– Deelnemersbijeenkomsten
– Internationalisering (www.eeiplatform.com)
– Interviews
– Keurmerk E-factureren + Checklist E-factureren
– E-mail nieuwsbrief: extern
– Nieuwsbrief: intern (update ontwikkelingen)
– Onafhankelijke nieuwsvoorziening
– Online community (LinkedIN)
– Onderhouden overlegstructuren / samenwerkingsverbanden
– Ontwikkelen Praktijkvoorbeelden
– Presentaties verzamelen + publiceren van presentaties en filmpjes
– Profielen deelnemers
– Promotiemateriaal
– Publicaties
– Samenwerking met boekhoudpakketten
– Sociale netwerken