9 december 2021

Wat is een verklaring van erfrecht?

2 min read

Een verklaring van erfrecht is een openbare akte en dient als bewijs voor derden (banken, verzekeringsmaatschappijen of autoriteiten, in het geval van onroerend goed met name voor het kadaster) dat men gerechtigd is over het geërfde goed te beschikken. De verklaring van erfrecht vermeldt dus wie erfgenaam is en hoe hoog het respectieve erfdeel is.

Voor erfrechtverklaring heb je een notaris nodig. Dat kan ook bij een notaris in de buurt zoals een notaris in Tilburg.

Wanneer is het nodig om een ​​verklaring van erfrecht aan te vragen?

Het is altijd nodig om een ​​verklaring van erfrecht aan te vragen als er geen notarieel testament beschikbaar is. Als de erflater alleen een persoonlijk testament heeft gemaakt of geen testament heeft gemaakt, zodat de wettelijke erfopvolging plaatsvindt, is de verklaring van erfrecht verplicht om de erfenis te aanvaarden. Bevindt zich echter een woning/appartement op het landgoed, dan is de aanvraag verplicht, al was het maar omdat de kadastrale regeling het overleggen van een verklaring van erfrecht voorschrijft. Anders kon u door het kadaster niet als nieuwe eigenaar in het kadaster worden ingeschreven.

Waar moet ik de verklaring van erfrecht aanvragen?

U vraagt ​​de verklaring van erfrecht aan bij de plaatselijk bevoegde rechtbank. Dit is altijd de lokale rechtbank in het arrondissement waar de overledene zijn laatste verblijfplaats had. Het verzoek kan mondeling worden ingediend door een erfgenaam, een executeur-testamentair of de voogd van een erfgenaam bij de bevoegde gerechtsdeurwaarder bij de lokale rechtbank of schriftelijk.

Welke documenten moet ik aanvragen?

U bewijst eerst uw identiteit aan de gerechtsdeurwaarder door uw identiteitskaart te tonen. Voor de verwerking overlegt u ook de overlijdensakte van de erflater(s) (indien van toepassing ook van eerder overleden erfgenamen), de huwelijksakte en het bewijs van burgerlijke staat, een lijst van alle erfgenamen en, indien van toepassing, een bestaand testament.

Wat kost het aanvragen van een verklaring van erfrecht?

Het bedrag is afhankelijk van de boedelwaarde. Hoe hoger de waarde van de erfenis, hoe duurder de verklaring van erfrecht wordt. Om een ​​idee te hebben: Bij een erfenis van 50.000,00 EUR zijn de leges 165,00 EUR en bij een erfenis van 500.000,00 kan dat wel EUR 935,00 EUR zijn. Prijzen kunnen hierin variëren.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Vereiste velden zijn gemarkeerd met *